putra reikšmė

Kas yra putra? 1 putrà sf. (2) K, Vvr, pùtros pl. (2) 1. sing. I, Lnkv miltų, bulvių kukulių, kruopų ar kitokia sriuba: A kruopų, a zacirkos, a bulbienės išverdi – ka tik kokia putrà, i gerai Žg. Kokia šį vakarą ta tavo putrà: kur vienas kankolas, kur kitas Kv. Mes išsivirėm ubagišką pùtrą – bulbynelę Brs. Karvėm užtrūkus, reikia srėbti juoda putrà Brž. Šiandien putra tiršta – daug kleckų Grz. Aš baisiai nemėgstu palaidynės pùtros Trg. Miltai balti, pieno gerai ūžtelėjau – putrà būs skaniausi, pirštus nusilaižysi Krš. Rūgštynes į Klaipėdą smarkiai perka moterys pùtrai virti Prk. Seniau vakaruo visumet virėm pùtrą Lkž. Kad privalgiau pùtros, tai net pilvas braška Čk. Nuog putros tik pilvas išsipūtė Auk. Tyrę virė virė – badu mirė, pùtrą virė – i atsigavo Plik. Šaukštais mediniais kurs ne kurs dar valgo – putrà nekaršta Pln. Grybų putrà y[ra] pati skanioji Gršl. Išvirk pùtros sa[vo] kunodom Zt. Putrà kunodinė Zt. Patrintainė putra Skdv. Duona avižainė, putra dirsainė S.Dauk. Gera putra pienu kvepa, o juoda – šarmu Šts. Išvirė putrą kaip debesį (suskydusią, pilką) Šts. Ka trys kula, sako: du duonai, trečias pùtrai Štk. Dėkui už pùtrą, kur sutraukė pilvą į kuprą Lkv. Geriau pùtros daugiau srėbti, o mažiau šnekėti Lkv. Peiliu pùtrą srėbėm, šaukštu duoną riekėm (d.) Ppr. Kad su peiliu putrą srėbs ir su kaušu duoną rieks, o tai mudu, o tai mudu vieną dūmą dūmosiv JV324. Kur manasis didis šaukštas? Einu putros srėbt Pšl. Vieną kartą Barbora, pasodinusi jį ant žemės pablaka, davė jam srėbti baltos putros M.Valanč. Balta putrẽlė – įkėlė karvė kojelę (atsirado pieno putrai prabalinti) Jnš. Pùtro[je] Palanga matyti (menkai uždaryta putra) Šv. Putrelę menkai baltino – vis sūreliui suspausti pieną taupė LzP. Ak, kad skani putrìkė! Plik. Putrilaitės pasrėbęs, darbo sunkio nepadirbsi Šts. Teėda šunys ir ubagai tokią tavo putrūlę Kal. | Jei į [v]andenį, su miltais suvirintą, įpylė pradaruo rūgšto pieno, tuo kartu vadinos skoba putra, kuri supilta kubile rūgo; pavalgius kitų valgių, kožnas jos po samtį antsrėbė dėl pasistiprinimo S.Dauk. | Įkišau lazdą į duobelę – muno putrà (kiaules varant į dvarą) Šts. | prk.: Iš to sniego bus putros (šlapumo, purvo) Skr. ^ Įbrido kai į putrą LTR(Jnš). Per visą mielą dienelę kaip pùtroj viriau (labai sunkiai dirbau) Vrn. Prisivirei putros – gali dabar srėbti PPr129. Ne kožna burna putrai srėbti Sch76. Duona par laukus išejo, putrà kojas aunas (nebėra ko valgyti) Krš. Duona bėga par kluoną, putra kojas aunas LTR(Up). Padažas toks yr: iš pùtros išbėgęs, košės nepaginęs Šts. Kur mūsų nėra, ten veršiai midų geria, o kad mes nueinam, tą pačią putrą nedarytą randam LTR(Vl). Putra šalta – pati kalta, putra karšta – pati kalta PPr156. Namų putra nesūri PPr211. Putra ne kleckai – nesurūgs Dr. Išsižiojo, kad net vakarykštė putrà matyti Šv. 2. sing. Vdk, Brž su miltais plaktas virtas gėralas veršiams, arkliams; skysta košė: Išvirk veršeliams pùtros Tv. Paduok veršiui pùtros Gr. Aš turėjau žirgelius, kviečių putra girdžiamus LTR(Pnd). Turėjau kumelėlę, želmenims peniamą, kviečių putra girdomą NS157. Dėdele, veršis putroj nesugers mano vyro Žem. ^ Tu jau kai veršis pùtros prisisriuobei (labai prisigėrei) Erž. Inpuolė kaip Repšiuo putrà į galvą, t. y. kad įsirūpino J. 3. sing. Ds, Dbk prastesnis, antro leidimo alus, pasčiūkai. 4. pl. SD1169, Kos50, Mšk, Pmp, Pš, Brž, Ds liekanos nuo alaus darymo (salyklas, apyniai): Alų nutekinau, atliko pùtros – atiduokit karvėm Pc. Kaip jau sumenčia salyklą, tai pasidaro pùtros Kp. Kaip pilia vandenį verdantį, tai pùtros sąla, saldžios atlieka kaip medus Sb. Ryja ir arkliai putràs Ėr. O nei šiam, nei tam [svoto pilvas], tik supilti putrom NS839. ^ Įpuolė kaip šuva į putras Sln. ║ sing. Brž, Ds: Giros putrà (tirštimai) Ln. Baisūs grūdai šiemetminkšti kaip putrà, šiaudas net pajuodaujęs, kur išmeta [kombainas] Slm. 5. sing. prk. maišalynė, sąmyšis, netvarka: Vai, bus putros, kai sužinos visi, kas namie dedasi V.Krėv. Ak, buvo putros, tai buvo – visi žinome rš. Aš ir sakau: „Nelįsk ton pùtron!“ Slm. ◊ išeĩti šunìms pùtrą vìrti sakoma juokiantis iš likusio nevedusio: Kurs pasens neapsižanijęs, išeĩs šunìms pùtrą vìrti arba ožkas ganyti J. kačérginė putrà; Kos33 valgis iš vandens, druskos ir svogūnų, valgomas su bulvėmis. pùtros vaivórykštė Rt besotis.
2 ×putrà (l. futro) sf. (2) Kln, Pšl, Sml, Sb, Lš kailiniai, apsiūti gelumbe, milu, žieminis paltas: Šiltą pùtrą pasisiuvai Ant. Žiemai naują pùtrą pasisiūdino Kv. Atėjau pasimieruoti pùtros Lnkv. Su tokia putrà nors po žiemos vartais statyk Sdk. Reiktų pilkai putrẽlei naują kalnierių uždėti Jz. Apsivilk putrele, ba sušalsi Auk.

Ką reiškia žodis putrabulvė? Visi terminai iš raidės P.