kurs reikšmė

Kas yra kurs? kur̃s, kurì pron. rel. (4) K, J; R, S.Dauk, Sut žr. kuris 3: Kurs išėjo pažvejoti, daug žuvų pagavo; kurs išėjo pamedžioti, kiškelį pagavo J.Jabl. Nėra to brolelio, kurs tvėrė darželį Vdk. Kurs lietutis lyja, rūtelę užlyja; kurs vėjelis pučia, rūtelę ažkliudžia (d.) Ds. Kurs atjojo širvu žirgu, tas mylėjo mane jauną JD1530. Paikas yr tas, kur̃s nesupranta, o ne tas, kur̃s užmiršta Prk. ^ Kurs aukštai šoka, žemai nupuola pat. Negeras paukštis, kurs savo lizdą bjauroja J.Jabl(M.Valanč). Ne tas medis lūžta, kurs girgžda J.Jabl. Kurs ars – nepavargs, kurs vogs – nepralobs B. Kurs ant kito buria, tas pats turi ST611. Kurs vagia, tą pakaria; kurs dovanoja, tas miršta ST363. Kurs akmuo an vietos – apsamanoja, o kurį mėto – plikas ST181. ◊ kaip kur̃s įvairiai: Kaip kur̃s: kitas kerpa du kartu, kitas – tris kartus Krg.

Ką reiškia žodis kurs ne kurs? Visi terminai iš raidės K.