kartus reikšmė

Kas yra kartus? kartùs, -ì adj. (3) K.Būg, DŽ1, Drsk, Žvr, ZtŽ, (4) K; SD63, R 1. kuris gailaus, aštraus skonio; pršn. saldus: Cukrus saldus, pipiras kartus Dr. Kartì druska KI244. Kartus kai čemerys J.Jabl. [Ugnis] smilksta karčiais juodais dūmais A.Baran. Nieko nepadėjo ligoniui nei Maušioko taurės, nei karčioji druska A.Vien. Jis man jau už pipirį kartesnis Lš. Tu man kartùs kap krienas Klvr. Negaliu nei kartum̃, nei saldum pasivadytie Vv. Kartus gėrimas DP171 (paraštėje). Ger saldžiąsias, ger karčiąsias, bet nepagyna Varn. Kartieji versmių vandens BŽ102. ^ Kieno burna karti, tam ir medus nesaldus Mrk. Kartaus nieks nelaižo, o saldų visi K.Būg. Kad ir kartùs, bile medus Dkš. Karti našlaičių duona LTR(Ds). Būk nė kartus, nė saldus Ėr. Nebūk saldus – nurys, nebūk kartus – išspjaus Sln. Darbo šaknys karčios, bet jo vaisiai saldūs PPr32. Karčios šaknys – saldūs vaisiai rš. kartù n.: Geriau namie kartù, negu par kitą saldu Švnč. Kartu ir be pipirų Jz. | O, kaip čia kartu! (pirtyje, kai yra dūmų) Slm. karčiaĩ adv.: Karčiaĩ sutaisytas valgymas DŽ. Praskiria karčiai kvepiantį juodalksnių krūmą rš. 2. prk. skaudus, nemalonus; sunkus: Nepasisekimas kartus, pralaimėjimas sunkus rš. Mes esame kartaus patyrimo pamokyti rš. Karti toji pareiga, bet juo labiau ir garbinga! rš. Ašarėlės karčios temdo jai akis S.Nėr. Kad būt gyvenimas malonuskova dėl jo karti S.Nėr. Karčios ašaros pradėjo riedėti iš akių J.Bil. Pirmą kartą jo mažoj galvelėj pradeda gimti karčios mintys J.Bil. Kartus tam [našlaičiui] labai yra svietas A.Strazd. Mano žirgelis parneš karčią žinelę Sn. Kam tokie kartūs žodžiai? sp. Marti karti pagavo viršų ant uošvėnės Šts. | Tą patį [sūrį] per karčią mūką vos susitaisiau, taip karvės užtrūko Žem. Per savo kartų kentėjimą Mž75. kartù n.: Mirti yra kartù OsG147. Kai prisimeni jaunystę, tai kartù gerklėj Smn. karčiaĩ DŽ3, ZtŽ, Rtn, kar̃čiai adv.: Tu kar̃čiai verksi J. Kad ir minkštai aš gulėjau, ale karčiai išmiegojau APhIV606. Mergaitė karčiai atsiduso rš. Neva nusijuokė, bet teip kar̃čiai (sarkastiškai) Gs. Jis labai karčiai susiraukė rš. Karčiai tave apverks ir gedės CII590. Petras, išėjęs oran, verkė karčiai DP159. Verkdavo karčiai kas naktis SPII66. ◊ ar gardù, ar kartù nesvarbu kokios sąlygos: Jau dabar – ar gardù, ar kartù turi tarnaut kitam ponui (apie ištekėjusią moterį) Str.

kartus sinonimai

kartus junginiai

  • du kartus, du kartus daugiau, tris kartus nusispjauti, vykstantis du kartus per metus, vykstantis du kartus per mėnesį, vykstantis du kartus per savaitę
Ką reiškia žodis kartutienė? Visi terminai iš raidės K.