negu reikšmė

Kas yra negu? 1 negù conj. Als, Vkš, Rm, nègu Dkš, Gs nekaip, nei: Geriau parkristi be galvos, negu pabėgti iš kovos su bailio gėda kruvina J.Jan. Paklysti visada lengviau, negu surasti kelią atgal rš. Geriau zuikiu, negu vilku PPr112. Geriau duoti, negu prašyti Nj. Taip geriau, nègu kad reikėtų mums pyktis NdŽ. Juk Grėtė turi kitokį protą, negu Barbė I.Simon. Brangesnės mano rūtelės, negu tavo bėras žirgelis JV115. Gerai pagalvok pirma, nègu nutarsi ką NdŽ. Tuokart antpilk vandenį, negu ką bačka nudžius J.
2 negù prt., nègu 1. K nebent: Negù taip sakė jis, o aš antraip mislijau padaryti J. Negù taip padarysiu, tai skolą savo atgausiu J. Aš neduosiu, negù jis duos J. Negu jis, namo pargrįžęs, viską apsakys TŽV613. Aplinkuo nėkam[e] nėr, nègu Klaipėdo[je] gausi Kal. Aulys teip uždaromas, idant niekur vėjas, negu tiktai pro ląstis tegalėtų įeiti Nz. Negu noriat ir jūs būti ano mokytiniais ŽCh100. Pasidarė Mindovė karaliu krikščionišku nieko nežinodamas, negu tą, ką buvo nu kunego pramokęs S.Dauk. Jeigu ir gimtų kas, tai negu tik ežys LMD(KlvrŽ). Negu manęs nenorėtumei, gal geresnį rasi ..., turtingesnį LzP. 2. SD3,37 argi ne, negi ne (klausiant): Iškasiu šulnelį vidun dvarelio, negu ateis mergelė šulnin vandenėlio Drsk. Negu žinote, jog tie, kurie tokiais rūbais rėdos, namuose karalių gyvena? DP20. Tie negu baisesni, neg vilkai ..., kurie brolius savus ... persakioja? DP529. Negu iš grašio suderėjai su manim? Ev. Viešpatie, negu gerą sėklą pasėjai ant dirvos tavo? Ch1Mt13,27. 3. žr. 1 negi 2: Negu prieš jį ranką kelsi V.Krėv. Minėtinus žodžius negu nekalbėti TŽV613. Nègu gegulė esi, kad savas bėdas kitam primestum NdŽ. 4. lyg, neva: Negù pasiutusių yra lapių Ėr. Yr pasaka, negu nuo pradžios svieto buvo varpos Rm.

negu sinonimai

negu junginiai

  • (mažiau negu) per, daugiau negu, jaunesnis negu, pardavinėti pigiau negu, pigiau parduoti negu, toliau negu, visiškai kitoks (negu), visiškai kitoks negu, žemesnio negu reikiamo lygio
Ką reiškia žodis negula? Visi terminai iš raidės N.