gėda reikšmė

Kas yra gėda? gė́da sf. (1), gėdà (3) 1. negarbė, sarmata: Taip pasidarė nesmagu, jog net skruostai užkaito iš gėdos rš. Man tų ašarų visai negėda, jos – kaip kraujas iš gyvos žaizdos S.Nėr. Nelaisvės gėda baisiau už mirtį rš. Ir šinlu, ir šanlu iš gė́dos, neturiu nė ką sakyt J. Akis į šalį blandau iš gė́dos nedrįsdamas žiūrėti J. Gėda galvą į žemę palenkė Klm. Ir gėda, ir bėda Šd. Gėda svilina veidą rš. Bajoruo bėda, nu ponų gėda Dr. Mane net gėda ima, kad man širdyje galėjo tokių jausmų kilti J.Jabl. Bus svočiukei gėda už stalo sėdėti JV712. Gėda rinkti, gaila palikti JV542. Gėda ir paniekinimas tokiems V.Kudir. Gėda dengė mano vardą I. Gėda man bus P. Reiks sudegti iš gė́dos Up. Be jokios gėdos MP243. Tu man gė́dos padarei K. Daryk gerai – gėdos neturėsi Mrj. Gėda ant gėdos nemokėti savo tėvų kalbos Sim. Ar neturi tu gėdos? BM121. Gėdą padarė MP69. Tokią man gėdą užkorė N. Tu gėdą imkis teip ir sakyti Šts. Išpurvino sermėgėlę – man padarė gėdužėlę d. Gėda velkinas namon išdūlino Vvr. Į gėdą įvedu, apgėdinu R420. Į gėdą įeimi R420. Man gėdos plūsta (man baisiai gėda, aš visas gėdose paplūdęs) Dr. Gėdas vedum dirba tas brolis durnelis Dr. Negaliu gėdoms tvertis Slnt. Ak ben gėdėkitės tas gė́das sau pasiprovyt K.Donel. Gė́das ... kenčia DP160. Veidą ... uždengė, idant ... visokias gė́das jam darytų DP161. Kovose gėda bėgt, čia nėr gė́dos DP108. Sūnus nemokytas yra savam tėvui gėda BBSir22,3. Apsaugok mus nuogi griekų gėdos Mž592. Jį vėl su gėda ištremt DP131. Neduokiam (= neduok man) būti gėdoje BBPs25. ^ Gėda už dūmus labiau akis griaužia Rs. Gims – ne gė́da; augs – ne meilė Sch81. Ar turi šuo gėdos, kai paragauja lazdos? Ašm. Ar turi šuo gėdos? B. Kadai šuo gėdos turėjęs? B. Tik kiaulė gėdos neturi Ds. Kai gėdą dalino, manęs namie nebuvo Šll. Kad sarmatos neturi, tai nors gėdą pasiimk Dl. Ne tam gė́da, kurs daug ėda, bet tam, kurs neišėda Gs. Mano gėda pas pelėdą, tavo gėdą šunes ėda Pnd. Atsarga gėdos nedaro S.Dauk. Darbas gėdos nedaro Jnš. 2. R167 išoriniai lyties organai: Ar neišsimes – karvės gėda paputusi Krkl. Per daug striuki vaikui marškinėliai – nė gėdõs neuždengia Slm. Užsidenk gėdą! Grž. ◊ kraũjo gė́da kraujomaišos paleistuvystė: Senis kraujo gėdoje nusižengė prieš savo dukterį Kel1936,52. Dėlei tos kraujo gėdos BPII177.

gėda sinonimai

gėda antonimai

gėda junginiai

  • daryti gėdą, mirtina gëda, mirtina gėda, uþtraukti gëdà, užtraukti gėdą
  • Sigitas Geda
Ką reiškia žodis gėdaros? Visi terminai iš raidės G.