meilė reikšmė

Kas yra meilė? 1 méilė sf. (1) 1. SD151, R, K prisirišimo, atsidavimo jausmas kam nors: Meilė begalinė nuo šiol tik tau, Tėvyne, bus skirta A.Vencl. Gražiausia meilė pasaulyje yra tada, kai žmogus myli ne vieną, bet visus J.Avyž. Širdies meilė yra geriausi mokytoja J. Méilė[je] augai, meilė[je] i palikai Slnt. Taip darė jis, žinoma, iš bėdos, iš meilės, iš širdies J.Jabl. Dėkui tėveliui, dėkui motinėlei – be meilės neguliau, be meilės nekėliau (d.) Slk. Meilė turtų ir meilė gėrių DP176. Jus kviečiu … meilėsp DP200. Idant tą meilę ir vienystę man darytumbei BB1Moz47,29. ^ Meilė prieš meilę LTR. Meilė akla, blogo nemato LTR. Tolimi gentys – didė meilė, artimi gentys – vaidai vieni B. Geresnis yra viralas lapienės su meile, nekaip penėtas jautis su pavydėjimu B. Iš akių ir iš meilės Erž. Akimis meilės neįgysi LTR. Baimė ir meilė draug nevaikščioja LTR. 2. stipraus traukimo prie kitos lyties asmens jausmas: Vedė iš méilės Prn. Dar metų neišbuvo, jau meilė pražuvo BsO257. Senųjų tėvelių yra pasakyta: meilė mergelių su medum maišyta LTR. Jie iš meilės barasi Rmš. Dieną barnelė, naktį meilelė (tarp paties su pačia) TŽIV510. Kur vargo mergelė, tur didžią meilùžę JV1053. ^ Kur du geruoju, trečias meilei nelabuoju Srd. Meilė kaip seilėveikiai pragaišta S.Dauk. Už pinigus meilės nenupirksi Ds. Sena meilė nerūdija LTR(Pnd). Su pagaliais gena méilę miškan (vyras su žmona nesugyvena) Gg. Didelė meilė akis aptemdo KrvP(Kp). Meilės ir kosulio nepaslėpsi Jz. 3. scom. mylimasis, mylimoji, žmona ar vyras: Meilė lydėjo palei vartelius, sesuo galan laukelio LTR(Plš). Lėkčiau per dienas nakteles meilės aplankyti!.. Vnž. Ar mano méilės šįvakar nebuvo? PnmR. Per žalią girelę saulelė tekėjo, … o mano meilelė an vainelės jojo TŽI193. Ką mano meilẽlė dabar daro? Dglš. Mano meilelė langely nežiūro KrvD196. Meilelė meilelę neša, meilytėlės peteliai braška (rd.) Slm. 4. vaišės, valgiai ir gėrimai svečiams: Ko gi bereikia, visokios méilės stalas nukrautas! Užp. Jie, visokių méilių prisitaisę, sutiko mus Skr. Sudie, brolienėle, ačiū už meilę Šd. Méilė buvo neišpasakyta – stalai lūžo visokiais valgymais Antš. Prieš sūrį nereikia man geresnės méilės Užp. Kad pradėjo nešt, dėt ant stalo – nėra galo toms méilėms Šk. Mat koks jis geras – siūlia ir méilės Sl. Gerkit gerkit mūsų méilės, nepalikit čėrkoj seilės (d.) Dglš. ║ vaišingumas, priėmimas: Kad ir viso priruošta, kad ir alus neblogas, bet méilės nebuvo Dbk. Ne tas privalgis svarbu, ale ta méilė Jnš. 5. patraukimas, pamėgimas, linkimas į ką nors: Poezijos, meno méilė DŽ. Darbo ir meilės dirva reikalauja Pal. Meilė prie dainų jau pradeda ataušti tarp jaunųjų mergaičių JVXVI psl. ◊ be [vienõs] méilės labai, didžiai: Buvo piktas be méilės vienõs Nt. Be meilės (brangiai) paėmė už arklių segseną (kaustymą) Šts. Be méilės skūpas BM355. Teip duoda, teip muša be méilės tie vaikai jam į sprandą Skr. Diẽvo méilė! laimė: Dievo meilė, kad neparašiau! rš. dėl Diẽvo méilės! susimildamas, susimildami: Dėl Dievo meilės, Jokūbai, neskubėk! J.Gruš. méile apkélti apkalbėti: Pas juos pasimaišyk, tai kad apkels meile Antš. méile meĩlyti Plt labai norėti. o méilė svíeto! baisu: O meilė svieto! Kokie buvo laikai! Plng.
2 meilė sf. bot. viržinių šeimos augalas, šilauogė (Vaccinium): Meilė mėlynė (V. myrtillus) P. Meilė bruknė (V. vitis idaea) P.

meilė sinonimai

meilė antonimai

meilė junginiai

  • su meile
  • Meilė Lukšienė, Nekviesta meilė, Su meile iš Rusijos
Ką reiškia žodis meilėjimas? Visi terminai iš raidės M.