jautis reikšmė

Kas yra jautis? jáutis sm. (1) K, J, Sn; B, R, M 1. naminis gyvulys, karvės patinas; kastruotas bulius: Jauteliai, jauteliai – eina jaučiai baubdami, baubdami A.Strazd. Jáutis mauroja, baubia, baubinėja Grž. Jautis smailaragis Pn. Vesk karvę pri jaučio Lc. Jeigu dideliu balsu būtų galima lobius išlošt, jautis būtų turtingiausias gyvulys pasauly P.Cvir. Karvė buvo apsiejusi jaučiais Grg. | Dirbau kaip jautis, alkau kaip šuo P.Cvir. „Vakarų civilizacijos nešėjai“ į darbo žmogų žiūri kaip į darbo jautį arba į patamsių gaivalą sp. Žiemmičius veršius išromydavo dvare vengrai, ir jaučiai augdavo Skr. Ariamas jáutis KII578. Jáučiai geriau į žagrę tinka kai arkliai Skr. Paveizėjo jaučio (piktomis) akimis ir paniūrino šalin Šts. Dirbam kaip juodi jaučiai (labai sunkiai) Pls. Išgink jautukus paryčių! Dkš. Ar davei jautaičiuo gerti? Yl. Nemoka bernytis arti nei žagružės taisyti, palšus jaučius valdyti KlvD12. Nusilaužk rykštelę šėmiems jauteliams pasivaryti J.Jabl. Aš tau duosiu jaučių jungą, atvaduosiu savo mielą d. Savo karves, jaučius bei arklius pagal paprastą būdą ganė K.Donel1. Tebėr jáučiai veršiuose, žirgai kumeliuose JD1082. Kitiemus kliaudžia penki jungai jaučių DP276. O teip jis art eidavo su arkliu bei su jáučiu, į vieną žagrę sukinkytu Klp. Jauteli, ... mano duonpelnėli JD736. Ėdro, jauteli, vagavarėli! JD736. Ateis an man' jaunoja panelė, traukū, vežū jautelis (d.) Ds. Jautelius jungiau JD116. Didi veršiai apstojo mane, riebūs jaučiai apgulė mane BBPs22,12. Kraujas jaučių ir ožių VlnE51. Jaučiui kuliančiam neužriši nasrų Mž31. Buvo ... keltuva atimta: jaučiai, avys, asilai, velbliūdai Mž433. ^ Jautis nepaskandins, lydys neišganys VP210. Pučias kaip varlė prieš jautį Ds. Už marių jautis už tris kapeikas, bet paimk! Vb. Nagai aukso, gerklė jaučio (sakoma apie girtuoklį amatininką) Š. Jautį prarijęs, uodegos nebveikė (sunkesnį darbą įveikęs, lengvesnio nebegalėjo baigti) VP18. Senas jautis iš vagos nekrypsta (vagos negadina Trgn) Pln. Varlė jaučio nepraris Sim. Ne visados jaučiai mušti, neigi pietūs pastelioti CII1122. Jáučio sveikatą vyras turi Dbk. Ką čia jautį už uodegos suki (meluoji)! Šv. Papras jautelis vedamas, kumelys jojamas Žem. Verši, verši, kumet būsi jaučiu? VP49. Didelis kaip jautis, durnas kaip avinas Vel. 2. prk. negudrus, nemandagus, nesusivaldantis, griozdiškas žmogus: Tas jautis netura nė kiek gėdos Vvr. O tu, jauti be ragų, kur tavo razumas! Grk. Ee, jauti, begėdi, ką padirbai! Als. 3. BŽ55 astr. toks žvaigždynas. ◊ jaučio burbulai P bot. Trollius europaeus. jaučio burbulas P bot. kašubinis vėdrynas (Ranunculus cassubicus). jaučių baubis B piemenų dievaitis. medinis jautis R283, KII84 zool. stumbras (Bonassus, Bos urus). jautis kuprius zool. Bos indicus: Jautis kuprius, arba zebu, gyvena Indijoje ir Rytų Afrikoje kaipo naminis gyvulys Blv.

jautis sinonimai

jautis antonimai

jautis junginiai

  • juodas jautis
  • Naminis jautis
Ką reiškia žodis jautišius? Visi terminai iš raidės J.