neigi reikšmė

Kas yra neigi? 1 neĩgi conj. žr. 1 nei: 1. Tikėkiam mes daugesniai Marijai teisiausiai, neigi žydų ... draugystei Mž255. 2. Mž115, CII149, N, K Jis (šiaudinis aulys) turia būti nei pilvotas, neigi į viršų pailguotinas S.Dauk. Nei žiaurus oras, nei nuožmi žvėrys nenugrėsė, neigi jiems tenai kruvini vargai įkyrėjo S.Dauk. Bet šį kartą nevedė su savim šunio, neigi brido per girią, bet tiesiai vieškeliu pasileido į Paberžį rš. Į namus arielkos neneša, neigi duoda ant burgos M.Valanč. Jo nebrado, neĩgi sulaukė jo grįžtant Jrk105.
2 neigi prt. žr. 2 nei: Todėl viežlybi svoteliai taip nusigando, kad jie neĩgi tabako jau rūkyt negalėjo K.Donel. Kitų išjojo jauni brolyčiai, o mūsų nėra neigi kam joti RD37.
3 neigi prt. žr. 3 nei: Mes, glūpi daiktai, n'išmanom tavo davadą, ir tavo mislys neigi bedugniai mums pasirodo K.Donel.

Ką reiškia žodis neigiamas? Visi terminai iš raidės N.