kumet reikšmė

Kas yra kumet? 1 kumèt (dial.) adv. žr. 1 kuomet: 1. Oi sūneli, mano mielas, kumet besugrįši? KlpD107. Kumèt į kūmas prašysi? Krš. Kumet iš numų išvažiavo? Krtn. Kumèt būste pas mumis? Slnt. Kumèt bepradėsi [dirbti]? Gršl. Kumet atduosi, jauna mergele, žyčiotus pinigelius? KlpD9. 2. Nejau, sesele, tu kumet neatilsėsi? Žlv. Ateik kumèt Krš. 3. žr. 1 kuomet 4: Rasi, jauns būdams, kumet ir troškau garbės rš(ž.).
2 kumèt (dial.) conj. žr. 2 kuomet: 1. Laukė, kumet čia tas dvaras iš prūdo pradės kilti Dr. Kumet numirė, nežinom M.Valanč. Ar nežinai, kumèt tėvas iš miesto pareis? Vkš. 2. Kumet mirsi, tumet datirsi brš. Mun dideliai patinka, kumèt gražiai grajija Plng. ◊ per kíek kumèt retai: Par kiek kumet liuob važiuos į Palangą Dr.

Ką reiškia žodis kumet ne kumet? Visi terminai iš raidės K.