dvaras reikšmė

Kas yra dvaras? dvãras (sl.) sm. (4, 2); SD128, R18, H 1. dvarininko ūkis, sodyba: Dvãrūse ne su spragelais, su arkliais kuldavo Pj. Dvãrūse teturėjo kuliamų mašinų Grd. Jis turėjo dvarų̃ dvarùs (daug dvarų) Šl. Jis ne ponią ženijos, tik tą dvãrą Skr. Dvarai apraizgė, apipynė voratinkliais mažus sklypus (sov.) E.Miež. ^ Vaikščioja galvą nuleidęs kaip dvarą pardavęs Jnšk. Dvaras ne kaimynas, o ponas ne brolis LzP. Kur dvarelis, ten juodas debesėlis Šmn. Avilys be bičių, dvaras be žmonių negali būti! LzP. Dvaro gyvenims – peklos gyvenims; ilgai dvare – ilgai pekloj ST55. Pinigų kaip dvarè, o dvãras kaip iššluotas Skr. 2. feodalo ūkis: Reikė[jo] eiti dvãran trys dienos Mrp. Dvãrai kitą kartą valdė žmonis Pln. Dieną an dieną eidavo dvaran visi baudžiauninkai J. Žmonims dvarùs reikėjo iškulti, nudirbti Lnk. Mano dvãras ažmokėtas Ds. Ai tas dvãras, tas pragaras daug svietą vargina JD209. Dvarionis dvãriep kiekvienam nor inteikt DP211. ^ Eisi per dvarą, gausi mušt, ar pro dvarą – vis gausi Vlkv. Dvaro vartai platūs įeit, siauri išeit Sln. 3. baudžiava, dvarysta: Atjojo dvariškis dvãrą varyti JV736. Kas balta dienelė dvarelį eidamas NS956. 4. K kiemas; sodyba: Kaimynas dobilus suvilko iš lauko ir išskleidė ant dvaro džiovinti J. Iškasiu šulnelį vidury dvaro Lp. Jojau per dvãrą – dvãras nešluota VoL398. Nušluok dvarẽlį subatoj, atjos sveteliai nedėlioj (d.) Plv. Anksti rytą kėliau, par dvarẽlį ėjau, išgirdau, girdėjau gegutę kukuojant JD427. Sėd mano močiutė vidury dvãro JV900. Vaikščio[ja] pova po dvarą, o povelė po dvarą StnD16. Po dvaružį vaikščiojau, žalias rūtas lankiojau J.Jabl. ^ Vidury dvãro kubilas kabo (mėnulis) Klvr. 5. psn. rūmai: Anie (žemaičiai) dainėse savo numus visados dvarais vadina S.Dauk. Mano tėvo margi dvarai, dzerkolų langeliai TDrIV1(Ck). Ar į kaimą kaimuželį, ar į margą dvaruželį, ar į Tilžės miestelį? StnD27. Pelėdos lizdas ar ne dvarẽlis Sch18. Žirgelis bėga, mundierelį neša an tėvelį dvaraitelin Ad. Gyven brolis jau žemelėj, o seselė dvarutėly LTR. Grįsti tiltai, margi dvarai mano tėviškelėj KlpD29. Grabas mano – dvaras mano JD1236. Atneš tau dvarẽlį be langelių, be durelių, amžiną tėviškėlę JD1186. Angelų pulkas giesti giesmes ... dvare to karaliaus Mž200. Mus savop dvãrop priima DP24. ^ Jo namas (visos triobos) kap dvãras Gs. Kas ubagui dvaraĩ: jei vienas dega, tai eina kitan (neturtingas neturi rūpesčių) Trgn. ║ rūmų žmonės, tarnai: Atvažiavo karalius su visu savo dvaru ps. 6. prk. turtas, gėrybės: Visas mano dvãras terboj Užp. Oi vyriukai, vyriukai, možna dvãras pravalgyt! Plv. 7. Ps duobutė, kurią reikia ginti varinėjant kiaulę (žaidžiant): Iškaskit dvãrą, eisim kiaulelės varinėtie Rdm. Tu ginsi dvãrą Rdm. Padirbk dvãrą, eisim vokyčio grajyti Ms. ◊ klėbių̃ dvãras apie neturtėlių santuoką: Į klėbių dvarą susižanijom Šts.

dvaras sinonimai

dvaras junginiai

  • Alančių dvaras, Dzelzavos dvaras, Pakruojo dvaras
Ką reiškia žodis dvaravietė? Visi terminai iš raidės D.