pulkas reikšmė

Kas yra pulkas? pul̃kas sm. (4) 1. VlnE55, H, R, K būrys, draugė: Galvijai, žmonys kad supunla į vieną vietą, pasidaro pulkas J. Ai, neimk (nevesk): pikta, tinginė, o tu įvesi pulkañ – nesutiks Mžš. Pul̃kas gražu, kai kulia Ant. Kap sueis pul̃kas bobų, tai tik le le le le! Bgt. Žmonelių gražus pulks giedojo Mž160. Pulkẽlis moterų, o teip dailiai padainavo Jnk. Sustoję pulkeliu, gražiai padainuosma LTR(And). Dainuoja sau po vieną, dainuoja ir pulkù JVXVI. Tai gražiai joja brolelių pulkelis JD996. Vienas pulkẽlis kareivių nuėjo an mišką Ėr. Jokit, broleliai, vienu keleliu, vienu keleliu didžiu pulkeliu JV59. Jaunas vis rodus pulkan Antš. Pasekėjų pulkas SD55. Sustok, bernužėli, stabdyk pulkužėlį, aš eisiu pas močiutę JD587. Tik atskyrė mane jauną nuo pul̃ko seselių (d.) Imb. Su pulku susimaišė OsG156. Eš tave tinai padarysiu didžiu pulku žmonių BB1Moz46,3. Grūdasi žmonių pulkai, niekap neprisimušu Kt. Kai aš viena, tai aš daug pasakyčiau, ale kaip pulkè, tai nežinau Sk. Jau aš nevaikščioju seselių pulkely JD995. Prie pul̃ko (kai susirinkęs būrys) yr ir ko juoktis Ps. Tarpu pul̃ko atsitikdavo girdėti visokių atsitikimų ir pasakų BM24. Šiandien ir ėjo pulkaĩs iš kitų kaimų Užg. | Žąsų pulkai, vištų būriai, kiaulių be skaitliaus, o iš mėsospakaštavoti (d.) Lk. Atlėkė pulkẽlis kurapkų an daržą Nj. Atlėkė gulbių pulkaitis Sch14. Neina pulkè žąsys, kap prilesę, ale eilia Dglš. In gyvačių pul̃ko kai ažejau! Dgč. Pulkaĩ musių NdŽ. Ar senoji, ar jaunoji [bičių motina] su pulku savo šeimynos ištrauka iš aulio S.Dauk. Špokų turiam apsčiai: anų yr pulkaĩs pri mūso Mžk. Pulkavojas, pulkais lekia [paukščiai] R344. Bitės grįžta pulkaĩs avilin – bus lietaus Imb. Būdavo, pulkaĩs šernų prabėga Dbk. Varnos pulkaĩs klykdamos skraidė po orą Dkš. | Pulkaĩs augdavo žolės (vaistažolės) Ant. Raudonagrybiai pulkaĩs dygsta Dgl. O aplink nosį aštrių spuogelių pulkai, lyg kanapių prisėta J.Balt. Debesų pulkaĩ užgriuvo kaip kalnai Ktk. ║ CII393 minia: Tada atsakė visi pulkai vienu balsu ir bylojo BB2Moz24,3. Stebėjos pulkai mokslui jo Ch1Mt7,28. Anie pulkaĩs kimšos ir veržės žodžiop Dievo DP103. Daug pulkų ėjo paskui jį Ch1Mt8,1. Daugybė aplink stovinti, pulkas SD3. Pulkais, miniomis, tuntais SD66. O kad anys atstojo, pradėjo Jėzus bylot pulkams apie Joną SE6. ║ SD351, Ad, Ut, Kp, Dt, Prn, Krok banda, kaimenė: Pri pul̃ko ganydavo Ps. Par du pulku ganydavo gyvulius Lnkv. Avių pulkas SD236. ║ R30 skaičius, kiekis: Didžiausias pulkas būrų dar nemoka pievas arba žardžius pagerinti K.Donel1. Ale mažiausias pulkas jo žodžio atbojo K.Donel1. 2. jaunojo ar jaunosios palydovai vestuvėse: Pamergės, pabroliai ir kiti jaunosios ir jaunojo pusių vestuvininkai sudarydavo nuotakos ir jaunojo vestuvinius pulkus rš. Ar didelis pul̃kas buvo? Rdm. Už šito stalo sės pul̃kas Ig. Oi kap šviečia danguj mėnas viduryj žvaigždelių, tai tep šviečia ma[no] mergelė viduryj pulkẽlio (d.) Rdš. O ir atrūksta juodi dūmeliai, o ir atjoja našlio pulkẽlis (d.) Dkš. 3. nemažas skaičius, daugybė: Mes pul̃kas augom Ant. Mūsų pul̃kas šeimynos buvo Skp. Ji užaugino pul̃ką vaikų i buvo sveika Rm. Vaikų gi buvo pul̃kas, o valgio maža Ml. Kur tokiam pul̃kui vaikų priteksi naginių – džiaugies didžiuosius apavęs! Kair. Pasenęs, kurs metų pul̃ką sulaukęs KI227. Pul̃kas metų yr, kai gyvenam Plik. Jau pulkas metų yra, kai numirė N. Jau gana dirbau pulką metelių, jau prisiaudžiau plonų drobelių JV596. Daktarų pulkaĩs Vabalnyke, bent aštuoni. Reikia tik apsirgt – gydytojų sočiai Vb. A, jau ne pul̃kas kleckų bliūde yr Zr. 4. kariuomenės dalinys: Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai: jie mylimą Lietuvą gina Mair. O į vakarus ėjo ir ėjo nesulaikomi mūsų pulkai A.Vencl. Nors prieš mane pulkai stosis, nebijos mano širdis PK53. Kelki, sūneli kareivužėli, o jau tavo pulkelis žirgelius balnoja JD1075. Vienas gudų pulkas antpuolė lietuvius iš užpakalio S.Dauk. Išveskite vaikus Izrael iš Egipto su jų pulku BB2Moz6,26. Faraoną su visu kario pulku Mariosu Raudonosu paskandinai Mž103. ║ R295, A1885,41 kar. tam tikras kariuomenės vienetas, įeinantis į divizijos sudėtį: Penkius metus tarnavau arklių pulkè Dgč. Septyni liko iš pul̃ko, iš keturių tūkstančių Dv. Pulkas pėstinykų SD320. Pulkas raitinykų SD320. Pul̃ko vadas NdŽ. 5. Ktč susirinkimas, sueiga: Žmonės į pul̃ką traukia Gl. Neturiu laiko, šiandien popiet turiu eiti į pulką Rg. Pusšaltyšius ... greitai visus kaimynus į pulką suvadino ir jiems tą naujieną ... pranešė BsPI95. Kalbėkite visam surinkimui (paraštėje pulkui) Izraelio BB2Moz12,3. Pul̃ko lazda (krivūlė) NdŽ. 6. Rg ženklas, kuriuo raginama rinktis į sueigą. ◊ baisùs pul̃kas ne toks jau svarbus, didelis daiktas, niekai: Baisùs pul̃kas tavo tas Jonastegul neriečia nosies! Pn. Baisùs pul̃kas, kiek pas jį (= jo) proto! Pn.

pulkas sinonimai

pulkas junginiai

  • aviacijos pulkas, aviacijos pulkas/brigada
Ką reiškia žodis pulkauninkas? Visi terminai iš raidės P.