tarpu reikšmė

Kas yra tarpu? tarpu- praef. NdŽ, DŽ1 daiktavardžių vediniai su juo žymi: 1. vietą, esančią tarp ko nors ar skiriančią daiktus arbadalis: tarpùeilis, tarpùkalnė, tarpùragė. 2. tam tikrą laiko tarpą: tarpùkalėdis, tarpùmokslis.
tar̃pu praep. su gen. NdŽ, tarpù NdŽ, tárpu KŽ žr. tarp: 1. Žb Oi ir išaugo balta liepelė tarpu dviejų berželių LTsI413. ^ Tarpu kalnų bėga arkliai be balnų (upė) LTR. 2. Tarpu aukšto kalno viršūnės kietųjų uolų augo lizde Aras V.Krėv. 3. PK68, MP142, KN101, MKr31 Žinoma, tarpù pulko atsitikdavo girdėti visokių atsitikimų BM24(Skp). Oi augo augo jauna sesulė tarpu dviejų brolelių LTR(Nm). Ir ieškojo jo tarpu genčių ir pažįstamųjų VlnE24. Kur tie pražuvėliai paaukštinti bus tarpu sūnų žmonių Mž529. Nesa nuomažinti yra teisieji tarpu sūnų žmonių Mž528. Eš esmi tarpu jūsų kaip tarnas VlnE168. Būdamas nekaltu, tarpu piktadėjų turėjo būt paskaitytas MP152. Tu pašlovinta tarpu moterų BPI330. 4. BM12(Skp) žr. tarp 5: Visi jie kalba tarpu savęs grynai lietuviškai Blv. Jie tarpu savęs vaidijas Rs. Čionai namuose tar̃pu savęs lenkiškai daugiau Št. Nuo tos dienos prasidėjo mirtina kova tarpu dviejų moterų V.Krėv. Bekalbant jiemus ir tarpu savęs beklausinėjant, prisiartino Jėzus jumpi BPII16. Stojos pakaulijimas tarpu apaštalų DP496. 5. žr. tarp 6: Tar̃pu drapanų suspaudžia, sumuša [aliejų] Kpr.

tarpu junginiai

  • o tuo tarpu, tuo tarpu, šiuo tarpu
Ką reiškia žodis tarpuakis? Visi terminai iš raidės T.