kova reikšmė

Kas yra kova? 1 kovà sf. (4) 1. Mž554, SD14,18, R, MŽ292, K priešų susirėmimas, mūšis, kautynės; muštynės, vaidas: Partija suorganizavo tarybinius žmones į kovą prieš fašistinius agresorius ir užtikrino jų sutriuškinimą (sov.) sp. Šio džiaugsmo, laimės ir dainų nebūt tikrai be praeities kovų K.Kors. Puikus buvo Aras, audros nenusigando. Krūtinė jo seniai kovos troško, o priešininko neturėjo V.Krėv. Stovėjo kariauna, kovos laukdama S.Dauk. Ilgai kovą kovojo J.Jabl. Kovos šovinys, patronas LmŽ25. Kovos laukas rš. Sūnytelis dobilelis į kovelę jojo N334. Ant kovõs gatavas buvo Sch167. Didė kova buvo JD592. Kovon! Kovon! už tėviškę! RD191. Nelygi kova, it šlyžiaus su tilviku Sim. Kovon eidamas, užsimauk motinos šliubaunu žiedu – nenušaus Vlk. Apgink mus … nuog kariaujimo ir kovų Mž55. Ant kovos pasitaisęs Bt1PvK14,8. Bausk ir taisyk širdis ir rankas jų kovospi MKr40. Vadina mus ant didės ir smurtuojamos kovos DP107. | Tada rastunsi barnė, kova ir užmušimas tarp žmonių BPII500. 2. susirėmimas sporto varžybose: Užvirė aštri kovà futbolo aikštėje DŽ. 3. prieštaravimų reiškimasis veiksmais; priešingų tendencijų, nuomonių ir pan. susidūrimas: Proletariato diktatūra yra ryžtingiausia ir revoliucingiausia proletariato klasinės kovos su buržuazija forma (sov.) rš. Ekonominė ir politinė darbininkų klasės kova (sov.) rš. | fil.: Priešybių kova yra vystymosi šaltinis rš. 4. veikimas, turintis tikslą ką iškovoti, laimėti, įvykdyti ar nugalėti, sunaikinti, išstumti: Kova už žemę ir už laisvę yra demokratinė kova rš. 1940 metų vasarą lietuvių liaudis laimėjo kovą dėl tarybų valdžios (sov.) A.Vencl. Pradėti kovą už naują žmogų, naują požiūrį į darbą – nėra paprastas reikalas sp. Kova dėl būvio rš. Negailestinga kova rš. | Kova su žalingomis žolėmis rš. 5. prk. priešingų jausmų, siekimų susidūrimas: Jausmų kovà DŽ. Kovà su pačiu savimi DŽ. Buvo matyti, kad jo viduje vyksta kova rš. Nes jog kūnas visados kariauja prieš dvasią, tad privalu toje kovoje didžio kantrumo DP101.
2 kovà sf. meilė: Kovà yra meilė tarp kaunų̃, meilių milsnykų J.
3 kóva sf. (1) J, BzBkXXVII160, K.Būg; R, MŽ, N žr. kovas 1: Ar tau negailėjo kóvos plunksnužėlių ir jos mažų vaikelių? JD524. Par girę jojau, kovelę šoviau JD524.
4 kovà sf. (4) Ds, kóva (1) OZ25 žr. kava: Ar jūs nemėginat darytie kovõs iš gilių? Lš. Įpilk tu man kóvos Mrk. Koki tavo gardi kova! Ppl. Aš išviriau kóvos Brsl.

kova sinonimai

kova junginiai

  • bulių kova, klasių kova, kova su nedarbu, kova su neūkiškumu, kova su nusikalstamumu, kova su tarša, kova su vabzdžiais, nuožmi kova, nuožmi kova/tarpusavio konkurencija
  • klasių kova, kova su nedarbu, kova su neūkiškumu, kova su nusikalstamumu, kova su tarša, kova su vabzdžiais
  • Kova (laikraštis), Mano kova
Ką reiškia žodis kovabendris? Visi terminai iš raidės K.