laimėti reikšmė

Kas yra laimėti? laimė́ti, laĩmi (laĩmia, -ė́ja Jn), -ė́jo, láimėti, -ėja, -ėjo 1. tr. MŽ, SD405, K, N gauti, pasiekti, pelnyti, uždirbti: Jis iš visos savo ūkės nė skatiko piningų nebuvo laimėjęs S.Dauk. Kad visi dalysis, tai mažai laimė̃s, užtat nuėjo du ir iškasė [lobį] (ps.) Rd. Šitokiu būdu žmonės ir žiemos pašaro daugiaus laimėjo, kaip jie sumišas ganyklas pametė K.Donel1. Tą naktį jis gerai laimėjo BsPIV284. Ji laimėjo sultono meilę J.Balč. Aš eisiu princesę laimė́t Jrk43. Nelaimiu mergos (negaunu jos į žmonas) MŽ306. Dar rymėnų laikais daug vario buvę laimiama LTIII327(Bs). Jo vardan ką pradedąs, visuomet gerai laimia Ns1845,2. ^ Tiek tu iš jo laimėsi, kiek ant galo dyselio pinčių (nieko nelaimėsi) Vlkv. Laiminčio pievi dirvi (kam sekasi, veda, ateina užkuriomis) B. Nedaug norėsi – visad laimėsi LTR(Jnš). Be laimės nieko nelaimėsi KrvP(Šl). ║ pagauti, sužvejoti: O ar laimėjai, jaunoji mano, žuvužių lydekužėlių? JD948. Bet žuvies neblaimėdamas, vieną kartą sakė moteriai savo: – Aš ketu Juzę nuvežti į Klaipėdą, kad amato išmoktų M.Valanč. Išėjo žvejoti, gaudyt ir laimėjo žuvies Škn. laimėtinai adv. I. 2. tr., intr. BŽ79, MŽ439 pasiekti pergalę, nugalėti: Jo džiaugsmas, bylą laimėjus, buvo labai didelis J.Jabl. Kova dėl taikos bus laimėta, nes jos nori liaudis sp. Ir laimėti, ir jungą nublokšti šiandien laikasarba niekada! S.Nėr. Kad išvydo žaltį, tarės laimėsiantys S.Dauk. ^ Ne tas laimė́jo, kuris gerai pradėjo – tas laimė́jo, kuris gerai baigė Skr. 3. tr. K, BŽ79 išlošti: Ar daug pinigų laimėjot? rš. Ar kartais nelaimė́jote iš loterijos? NdŽ. Pardavinėjo neleidžiamus lakštelius loterijoms arba laimimiesiems paskolų bilietams rš. Išžaidžiu, laimiu iš ko MŽ7. ║ įgyti: Studentas Jatoldas su savo vyrais dar kiek pasiliko ligonbuty, stengdamiesi laimėti laiko, kad pabėgėliai galėtų netrukdomi pasiekti numatytą vietą rš. 4. intr., tr. R166, MŽ220 turėti naudos: Mažažemiai iš anksto numatė, kad, išėjus į viensėdžius, laimėtų tiktai didžiažemiai, nes jiems nereiktų nė trobų kelti ir pievos prieitų kiekvienam A.Vien. Patys matote, kiek gero laimėjote nustoję arielką gertie Rp. Kam ji teks – tas laimės, kam neteks – tas gailės NžR. Tada laimėsi visame, ką darysi, ir išmintingai daryti galėsi BBJoz1,8. 5. refl. pavykti, pasisekti: Laimėjos mūsų Zigmai patekt eldijon tuomi, jog ūmai apsirgo mašinos pečkurys Blv. 6. intr. Kb, Al būti laimingam: Tu tarp savo brolelių laimė́jai laimė́jai, kaip lelija tarp rūtelių žydėjai žydėjai Kp. Ana par savo motinelę laimė́jo, kaip daržely žalia rūtelė žydėjo Ad. Žydėjo, laimėjo, kol šalna užkrito LTR(Žg). | refl.: Šituo neslaimėsi, kad man bloga darysi Trgn. 7. intr. naudotis: Niekados tad neišpuola laimėti svetimu turtu A.Baran. Ir visiems žmonėms meilus ir patogus buvęs (liepynas) ir laimėtinas visas, kaip tikras lietuvis A.Baran. 8. tr. Ds linkėti: Nigdi žmogui blogo žodžio nelaimė́k Trgn. \ laimėti; apsilaimėti; atlaimėti; išlaimėti; nulaimėti; palaimėti; pralaimėti; prisilaimėti; susilaimėti; užlaimėti

laimėti sinonimai

laimėti antonimai

laimėti junginiai

  • laimėti/pralaimėti burtų keliu, nesitikėjimas laimėti, stengtis laimėti laiko
Ką reiškia žodis laimėtojas? Visi terminai iš raidės L.