užtat reikšmė

Kas yra užtat? 1 užtàt adv. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Zt, Slm; M, L, ažtàt (r.) JT458, Slk, Imb, Svn žr. 1 užtai: Drėgnus kviečius sumalei, užtat ir supuolė miltai Srv. Anas (medus) prineštas iš visokių žolių, užtàt anas vaistas Žl. Ažtàt tu nedirbi, kad tingi Ds. Kad tu vaiku[i] nieko nesakai, užtàt teip i daro Mžš. Visokias supilstytas pienas, užtàt greit surūgo Aln. Užtàt stiprūs būdavo [žmonės], kad pasilikdavo patys stipriejai Bsg. Ažtàt neiškasė [pinigų], kad bijojo Dgč. Užtàt čia Šlapaberžė, kad jūs vis geriat, kad jum būtų po liežuviu šlapia i šlapia (juok.) Dt. Nedėguliu davė par šikną [Dievas gandrui], užtàt juoda pasidarė (ps.) Kdn. Ta nu to laiko išbėgo visi į peklą, i šiandieną velnių užtat i nebėra Brs. Praėjo mokslas ir mažos dienos, užtat ir kūliai brangi man tenai Žlv.
2 užtàt prt., ažtàt (r.) 1. Pč, Kpr žr. 2 užtai: Šiokiom dienom aš daug dirbu, užtàt nedėlio[je] nė mezginio ant rankų neemu Skrb. Buvo užtàt žmonys stipri, galėjo veselioties Vvr. Ažtàt dabar vyrai nebemoka nei art, nei nieko PnmR. Juodosios žuvėdros lizdelis graudžiai paprastas, užtat gulbės – karališkai didingas sp. Užtàt daug padegino namų LKKXVIII164(Zt). 2. žr. 2 užtaigi: Taigi, užtàt, vagia i vagia Sdb. Ažtàt, kad neduoda Lb.

Ką reiškia žodis užtatai? Visi terminai iš raidės U.