taigi reikšmė

Kas yra taigi? 1 taĩgi conj. Š, Rtr, KŽ, taigì Š; H, N, L 1. padariniui reikšti: Ratais suvežtos plytelės, plytos, taĩgi brangu būdavo Kp. Marytei iš tikro buvo sunku, taigi ėmė pasakoti savo sapną LzP. Buvo jau netoli pietūs, taigi Balsienė su Elze atsiprašiusios skubėjo atgal į pirkią V.Myk-Put. 2. aiškinimui reikšti: Jo žmona, taigi mano šeimininkė Ona Černiauskaitė, atitekėjusi iš Gurno prie Palėvenės ir tapusi Starkuviene, neišpasakyta šykštuolė J.Balt.
2 taĩgi prt. Š, DŽ, taigì Š; SD371, Sut, N išvadai, tvirtinimui pabrėžti: Anuose metuose, kad da vis daug metų reikėdavo tarnaut karaliams, taigi vienas kareivis eina atitarnavęs karaliui namon BsMtII231-232(Brt). Taĩgi dviejosdaugiau ir reikia Slk. Taĩgi Klemutė gal rodei kelią? Slm. Kur gudresniai žmonės, taĩgi ganyklos karvei, dobilų papjauna Kp. Sniego iki kaklo, išropok tenai – sparnų taĩgi nėra Ob. Taigi apsižiūrėk, kai darbas an darbo! Sug. Teisybė taigi turėtų būti! J.Balt. Ką gi surašys [antstolis]? Turto taigi nėr, – karvytė, arkliukas buvo LKT327(Aln). Taĩgi tu man pamelavai? K. Taĩgi, kad visi tokie NdŽ. Taigì, yra visokio svieto Drsk. Taigi dirbova išsijuosusiu J.Bil. Ar gera tau? – Taĩgi J. Ar tu jį matei? – Taĩgi, keliu einant Ds. Taĩgi antra naktis kaip rėkia Pmp. Taĩgi kad nėra Dkš. Taigi matai, čia jokio gudrumo nereikia, negi raštas LKT319(Užp). Taigi norėčiau, kad palūkėtum [pinigų] J.Jabl. Taigi su lesalu mums taip pat bėdos nėra J.Balč. Taigi pirmiausia reikėjo miškus, laukus ir sodus pagražinti Mš. Taĩgi jis turi sūnų, galėtų prižiūrėt Mžš. Atsikeli taĩgi da be saulės, anksti Alz.

taigi sinonimai

Ką reiškia žodis taigietis? Visi terminai iš raidės T.