pasakoti reikšmė

Kas yra pasakoti? pãsakoti, -oja, -ojo K, pasakóti, -ója, -ójo 1. tr., intr. Grv apsakyti kokį įvykį, atsitikimą: Ir verkdama ėmė pasakoti šios dienos atsitikimą J.Jabl. Tikrą teisybę pãsakoja tas senis Jsv. Stengsiuos pasakoti tai, ką savo akimis esu matęs ir savo ausimis girdėjęs P.Cvir. Nebūtus daiktus pasakoja J.Jabl. Žmonys pasakoja Dagį vakar Skuode prisigėrus Tl. Bočius pãsako[ja], ka velnias piningų prašė Brs. Tą patį pãsako[ja] Slnt. Duoda stuomenį, lei tik nepãsako[ja] Klk. Aš nemaluoju, juk sakau, kad pats savo žodžiais pasakojo Plng. Kai pradėjo pasakót, tik klausyk Glv. Kap duos pãsakoti, – kap iš kokio rašto! Smn. Pãsako[jo] pãsako[jo] ir neišpasako[jo] gerai Dkš. Kap jis ima pãsakot, tai juokai net Vlkv. Jis pãsakoja pasakas J. Pasakas, būdavo, pãsakojam, dainas dainuojam Žln. Ožkabaliuos Bradūnienė gerai pãsakoja (moka pasakoti; moka daug pasakų) Brt. Pãsakoja kur koja, kur ranka (nenuosekliai) LTR(Vlk). Tik, žiūrėkit, niekam apie tai nepasakokit! J.Bil. Vaikai nor atrasti kningose daiktus ir kitims pasakotinus M.Valanč. Gyvuliai, žvėrys ir paukščiai dažni visoje lietuvių pasakojamojoje tautosakoje rš. Poema – tai didesnės apimties eiliuotas pasakojamasis kūrinys rš. Pãsakojamoji, arba netiesioginė, kalba J.Jabl. ^ Lapė lo[ja] – pati save pãsako[ja] (iš kalbos galima spręsti, kas esi) Slnt. Šuo lo[ja] – pats save pãsako[ja] Kl. Susiūtas, bet ne drabužis; su lapais, bet ne medis; ne žmogus, o viską pasakoja (knyga) Jrg. | refl. tr., intr. K: Pasakojosi savo sapnus rš. Sugebėjo pasakoties, kiek kame kentėjęs Žem. Apie save jis nieko nesipasakojo, bet apie Aldoną klausinėjo daug rš. Susirinko sykį jauni vyrai nedėlios vakarą ir pasakojas viens kitam pasakas LTR(Grk). 2. intr. kalbėti, šnekėti: Regėt, liudskas žmogus – pãsakoja ir pãsakoja Drsk. Pãsako[ja], kad pri mūsų yr vilkas LKT115(Up). | refl.: Nedainuoja, tik taip visi pasakojas, juokauja rš. Jis tik išgirdo jiedvi besipasakojant BsPI68. Aš nemoku su juoj pãsakotis gudiškai Drsk. \ pasakoti; apipasakoti; atpasakoti; dapasakoti; įpasakoti; išpasakoti; nupasakoti; papasakoti; perpasakoti; prasipasakoti; pripasakoti; supasakoti; užpasakoti

pasakoti sinonimai

pasakoti junginiai

  • (pa)pasakoti, (pa)pasakoti, atpasakoti, iš(si)pasakoti, pa(si)tikėti
Ką reiškia žodis pasakotojas? Visi terminai iš raidės P.