šuo reikšmė

Kas yra šuo? šuõ sm. (4), šuõj (4) LKKII217(Lz), LKAII83(Str, Trak, Onš), Pns, šuõn (4), šuvà (4) Rtr, NdŽ, LKAII83, LzŽ, Sn, Bn, Mšg; I, Tat, G115, RtŽ; gen. sing. šuñs KBII111, K, Š; R, MŽ, šuniẽs KBII111; SD1122, H, šunès, šùnio; nom. du. šunù; nom. pl. šùnys, šùnes, šùnės LKII241(Zt), LD244(Krkl), šunaĩ (tik tam tikruose pasakymuose); gen. pl. šunų̃, šunių̃ KI59,661, KlbIII64(Krtn, Ukm, Lkv, RdN, Brž, Rk) 1. SD249, Sut, Rtr zool. gyvulys, laikomas namams saugoti, medžioklei ir kt.: Šuo naminis, prie namų R149, MŽ257. Šuva naminis E(Kp). Šuo numsargis D.Pošk. Medžioklinis, vištinis (paukštinis) šuõ NdŽ. Šuõ sargas, sarginis NdŽ. Laukinis šuõ NdŽ. Šuon skalikas Kos39(Jms). Lojikas šuo SD157, SD123. Kiemo šuo ŽŪŽ53. Kiškiniai šùnes Vrn. Avininkų šuo B732. Aviganis šuo (Šiaurės Italijos kilmės stambus medžioklinis šuo) BŽ241. Avinis (aviganis) šuvà Brt. Tarnybinis šuo rš. Gyventojai laiko įvairių veislių kambarinių dekoratyvinių šunų MLTEIII435. Šuon, turiąs trumpas ir klišas kojas I. Šuo didis SD20. Antinius šunìs ana turėjo Krž. Susamdė bernus, davė vilkinius šunis – ir eikit Krd. Mėsinis šuõj [miesto] – ir paduok mažais gurinukais, suguryk Drsk. Losnus šuo LKGI567. Uoslus šuo LKGI567. Augąs šuo rajus J.Jabl. Gaila gero šunès Vlk. Nelabas šuõ K. Tas šuo lepnas, mažos ėskenos, mažai, patikimais teėda J. Patvylokas šuo – kanda iš pasalų, pasalkanda Šts. Nūvalka šuo Šts. Šuo parejūnas Kv. Šuo nulinkausis J. Nulėpausis šuvà Všk. Puokinis (apaugęs minkštais kaip pūkas plaukais) šuo buvo Ggr. Šuvà gul visas keturias atstiepęs JI163. Kampe gulėjo didelis pluskotas šuo I.Simon. Šuo yr plynas ir pluskuotas Krtn. Šuo kalybu kaklu B731, N. Šuo su kalyvu kaklu [K163]. Šunys stabiklais kaklais, t. y. margais J. Du juodi abudu palybkakliai šunys Vdk. Keturakis šuo (su šviesiomis dėmėmis antakiuose) Vkš. Kiaušėdis šuõ Ms, Slnt. Smagiau su šuniù [gyventi] Ėr. Šunų̃ augintojas NdŽ. Šunų prižiūrovas Vr. Šunų̃ gauja, ruja NdŽ. Pasiutimas šunies SD405. Ėdalas šunų SD233. Šunų raištis SD345, Sut. Šuns aplinkkaklis B731. Šunų musia SD310. Šuns plaukai B731. Šuns oda B731. Še pėda šuns J. Šuns buda">būda ŽŪŽ22. Šunų maras rš. Išgirdo šuniẽs balsą i suprato, ka to[je] pusė[je] y[ra] numai LKT109(Kv). Šuniẽs kandis yra baisus LKT368(Vlk). Nevalgė, šunès puodan suvertė bulves Mrc. Nesakysu to šuniẽs vardo Tv. Sako, kad barabanai padaryti iš šunio skūros Lš. Trumpiausias amžius šunies – dvidešim du metai Sk. Nu keturiasdešimt metų šunies amžių gyvena žmogus Trš. Šunies dalia žmogus minta LMD(Sln). Pui pui, šuo, t. y. uži J. Kvaukš kvaukš šuo lo[ja] zuikį pakėlęs Šts. Atloja šuo vagį SD217. Jeigu ateina žmogus, šuõ duoda, ka lenciūgas dreba Jrb. Kai ateina kaimynas, mūsų šuõ tik bambteli Stk. Šuõ nė amt, o šernai bulvėse KzR. Kur čia šuõ kūkčio[ja]? J. Aiksi šunẽlis su pamušta koja Ėr. Prie tvarto tyliai ir gailiai inkščia šuo rš. Kas to šunies buvęs nusikalėjimas (nusibuvimas vietoje) – galia ir pablūsti belakstydamas Grg. Šunu du kiek įgalėdamu iš namų jam priešais atbėgo TDrVI106(Rg). Šuo seka mane, nepasilieka nė iš pėdos J. Šuõ kėžuo[ja] su kojomis kežai kežai J. Šuo tik kiust kiust ir išbėgo į mišką LTR(Krtn). Šuo lungindamas, meilaudamas eit B731. Šuvà – žmogaus sargas Ėr. Šuvà žmogu tai geriausias draugas Vlk. Nuejau nakties su savo šuniù, o šuvà labai geras buvo Gdr. Svetimas šuvà pritapo prie mūsų Prn. Tas mūs šuvà toks pabruktuodegis Kt. Šuvà baltuom kaklu Aps. Ne kokį apginklą neturėjau, ir įkando šuvà JI33. Jų šuvà paslaptinis [i](pasalinis)

šuo sinonimai

šuo junginiai

  • medžioklinis šuo, neveislinis šuo, pavargęs kaip šuo, sarginis šuo, tarnybinis šuo
  • Afrikos hieninis šuo, Andalūzijos šuo, Baskervilių šuo, Didysis Šuo, Egiptinis skraidantysis šuo, Mažasis Šuo, Miškinis šuo, Suo žemė, Tosa (šuo), Usūrinis šuo, Čihuahua (šuo)
Ką reiškia žodis šuoj? Visi terminai iš raidės Š.