baisus reikšmė

Kas yra baisus? baisùs, -ì adj. (4) 1. keliantis baimę, gąsdinantis: Nebaisios mums audros, nebaisūs griausmai – keliaujam per žemę linksmai S.Nėr. Visas apžėlęs, pasišiaušęs, toks baisùs – nors į kanapes statyk Gs. Baisùs veidas, visas sumuštas Ėr. Baisus daiktas SD351. Atsiliepė baisum balsu BM49. Atsigręžęs ... baisumi veidu DP10. Jau jamui nebaisus nė joksai išgąstis MP101. Šitai iš tiesos baisus ir perbaisus jam buvęs yra mainas BPII196. baisù n.: Baisiai baisù buvo Ėr. Kaimėj ugnis baisù Pc. Koks raudesis, baĩsu klausyti J. Tikt baisù girdėt, koks tai neprietelius buvo K.Donel. Baĩsu apie tat bylot DP161. ^ Kad baisù, lįsk po maišu Pnd. baĩsiai adv.: Sako, jis baisiai miręs rš. Tavo akys man baĩsiai atrodo Gs. Ažumušt baisiai SD433. baisỹn adv.: Naktis tamsyn, o man baisỹn Sb. 2. bjaurus, atgrasus: Baĩsus kelias, vos begal išvažiuoti Grg. Išdirbo baisiausiais žodžiais Jnš. | Regėjau ... labai baisias ir liesas karves iškopančias BB1Moz41,19. baisù n.: Visas murzinas – baisù žiūrėt Gs. baĩsiai adv.: Žmogus būtų kaip žmogus, tik baĩsiai apsivilkęs Kp. Ratai lenda lig stebulių – baĩsiai [atrodo] kelias Krkn. 3. piktas, nuožmus: Baisùs jų šuva – kai lazdą parodai, da smarkiau šoka Vlkv. Tas nevidons baisùs, vis poniškai pasipūtęs K.Donel. Ji bijojo tų baisiųjų Anės akių I.Simon. 4. labai didelis: Privažiavau baĩsų kalną Gr. Baisùs vyras užaugo mano brolis Smn. Tik baĩsūs pinigai išleista, o naudos jokios Gs. Po baisiõms vargų naštoms vos gal atsidvėsti K.Donel. Baisiáusia žaizda – negali nė žiūrėt Gs. baĩsiai adv. Žlb, Mžš labai, didžiai: Baĩsiai gilu sniego Jnšk. Ji baĩsiai graži! Pn. Aš baĩsiai noriu gert Vdš. Jis baĩsiai darbinykas Upt. Paršų baĩsiai daugybė buvo Ėr. Baisiai medžiokle patenkintas P.Cvir. Jiedu žiūrėjo viens į kitą baisiausiai nustebę J.Dov. Baĩsiaus koroti bus tie DP98. 5. smarkus: Baisùs džiaugsmas mane paėmė Užv. Jūs, gaidžiai, daug kas plepa, esą peštukai baĩsūs J.Jabl. ◊ baisùs mãtymas baisybė, daugybė (stebintis): Baisùs mãtymas, kiek daug varnų! Ėr. kàs čià baisù Ėr didelio daikto, nesvarbu.

baisus sinonimai

baisus antonimai

baisus junginiai

  • baisus sapnas
Ką reiškia žodis baisybė? Visi terminai iš raidės B.