daugybė reikšmė

Kas yra daugybė? daugýbė sf. (1), daugỹbė (2), dáugybė (1); BB1Moz30,30, R195 didelis kiekis, aibė, baisybė: Nuo Puntuko lig Šlavei ąžuolų daugýbę laikę žmonės lyg kokią didžią šventenybę A.Baran. Daugýbė žmonių prisirinko Ėr. Tai daugỹbė žuvų, net šnara Rdm. Mano batvinių dáugybė liko, ateik – duosiu Ds. Dilgynių prie mūsų didelė daugỹbė auga KII54. Tokios daugýbės varnų da niekad nebuvau matęs – kaip debesỹs! Jnšk. Dėl daugỹbės bėdų ir plaukai nuslinko Kt. Iš tokios daugýbės vis išsirinksi Pn. Šią vasarą lytai daugýbei žmonių šieną supūdė Vvr. Kaip tu pripenėsi tokią dáugybę žmonių? Ds. Kur tu sutiksi pažįstamą tokioj svieto daugýbėj? Kp. Nėr kur dėtis su tokia daugybè šeimynos Gs. Daugýbės žmonių suplaukė į jomarką Vvr. Tokių kapų yra Lietuvoj didės daugybės S.Dauk. Vaizbūnui karalius davė daugybes aukso BsMtI20. Dabodams ant daugybės alba mažybės žmonių Mž501.

daugybė sinonimai

daugybė antonimai

daugybė junginiai

  • daugybė įvairiausių
Ką reiškia žodis daugyniu? Visi terminai iš raidės D.