vyras reikšmė

Kas yra vyras? 1 výras sm. (1) KBII55, K, LsB165, K.Būg, Rtr, ŠT128, J.Ger(Lz), RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, LKAI195,196, LzŽ, DrskŽ 1. SD111, SD17, CII14, B897, R, R251, MŽ, Sut, N, K, Amb, M, BŽ349, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, MedŽ591, DrskŽ suaugęs vyriškos lyties žmogus: Jie kovojo výras prieš výrą KII45. Į vyro metus ateiti, vyru tapti LL85. Tavo sūnus jau baigia vyru augti J.Jabl. Vaikai užaugo į vyrus ir, sutikę [šeimą palikusį] tėvą, niauriai žiūrėdavo į šoną R.Gran. Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, šarvuoti mokslu atkakliu Mair. Vyro kape rasti geriamojo rago apkaustai su juosta, padaryta iš pailgų žalvarinių plokštelių, papuoštų raudona emale MLTEII441. Aš mačiau, ėjo výras su moteria Pb. Buvo toks paprastas vyrẽlis, bet jėga buvo begalinė Vgr. Į pirtį pirmo dūmo visumet ejo výrai, motriškos ejo po výrų Vkš. [Pirtin] pirma výrai, paskiau jau moteros va – mažiau karščio Azr. Výrą [mirusį] výrai prausdavo, moterį – moterys Azr. Iš vieno kaimo girdėsi – výrų balsai dainiuo[ja] Brs. Kelnės baltos, marškiniai baltikaip gulbės vyrai vaikščios po pievą, baltiteliai visi LKT105(Lkv). Baltinius výram, kelnes tai vis dvinytus ausdavom Pšš. Ir výrai visi drobiniais nešiojo – iš ko gi pirks?! Kpr. Reikia šešiem výram apsidengt (apsirengti), kad nebūt applyšę Pls. Kelnes výram, paklotes, viską gniaužėm (žlugtą skalbėme rankomis) Sn. Jug výrai be motriškos stimpa žemėn (negali gyventi) (juok.) End. Jei didilė kiaulė, ta penki šeši výrai liuob kibs [skersti] Kl. Kanapių výrai pamačina sulaužt, o prie linų nelenda Kb. Výrai nei rankų nekiša [ruošoje] Žln. Galėjau žaninties – kiek výrų piršos Žlb. Tura výro galvą, težinos Krš. Ka ana vežime sėda, vyras o výras, nėkas nepažino, ka motriška Krž. Toks diktas výras buvo, o pryš pabaigą, žiūriu – tik kaulų krūvikė besanti (labai sulysęs) Grd. Výrai liuob drąsi būti Kin. Nū výrų parejo visi virimai, kepimai (vyrai – geriausi virėjai) Skdv. Toks nedidelis, toks lėtas vyriùkas Grš. Tų výrų tąsyk kaip kaminų būdavo pilni kaimai Snt. Bernų buvo daug, ir visi toki výrai kap ąžuolai Dsm. Výras diktas, traknus, rakmonas, neplaušuodegis J. Kai aš užaugau, parėjau į jiegą, į výrus Plv. Kai ėjau į výrus (brendau), norėjau vis tos siuvėjės Jrb. Výras kai serga, tai i varna per kraigą lėkdama užgauna (juok.) KzR. Duok darbą výrami itiemi LKKXI167(Zt). Aš tai vyriškų darbų nespratinau, ba aš vyruosa buvau – šešis sūnus turėjau Kpč. Ir du výrai buvo mano: jau tėvelis ir brolis Skp. Eisma [moterys] kapstyti [mėšlo], výrai – kabinti Žlb. Graži ana, bet su výrais užsiimdo Dbč. Teip ir pliskina akim tuos vyrus Tr. Da paimdinėt po výrais teko (imti javus iš po dalgio) Dg. Výras gražus, tiktai gal patinginys, regis Ob. Seniau gi mažiem reikdavo ganyt, dabar dideli gano výrai PnmR. Výras kai milžinas, o jau galva nedirba – pijokas Jsv. Ak tie výrai – būtų an šimto moterų vienas, – užtektų Bsg. Bobos dirba, o výrai nedirba nieko, tiktai geria arielką Rk. Výru koks gi gerumas: žemė art, akmenai vilkt – viskas! Mžš. Výrų kaip jaučių – art nei vienas nemoka Mžš. Moterys tai numirtų kitos tokiam karšty, kaip výrai vanodavos Pl. Tėvas buvo gražus výras, sūnai – prastesniai Svn. Výrai parnakt arklius vartavoja Šmn. Juodvalkių mergos buvo prastos, mažučiutės, o výrai – gražūs, dideli, – yr in ką padabot Slk. Výras po ūsu Snt. Kai karas ejo, tai vokiečiai výrus parinko ir išvarė Smal. Eina šieno pjautų – výrai dainuoja, moterys grėbdamos dainuoja PnmR. Nei mergos eidavo kitan kaiman, nei výrai – tarp savų šokdavo PnmR. Ale kol’ bobos ilgiau až výrus gyvena? Km. Výrai – batus ant rankų, kelnes pasraitę – ir pila ant atlaidus Krns. Toks nedidelis vyriokiõkas buvau Km. Sustikau važiuotą vyriùką, tai pavėžė[jo] Dglš. Berniokas ar vyrẽlis, al’ jaunas da Krd. [Aš] prieš gerą výrą gaidys [esu] Blnk. Výrai dalijas lygiom dalim [žemę, dalį], o merginai – viena septintoja Grv. Výramu – pasėt, o bobomu – nupjaut, nurinkt Dv. Geriau penki výrai pirkioj, negu dvi moters Pls. Eisit výrump pasdairyt tump, kur šienauja Lz. Výrami kvietkų nereikia, tik bobomi Zt. Iš abejų vesės [i](sodžiaus)
2 vỹras sm. (2) žr. 2 vyris 2: Senovė[je] durės buvo pakabintos ant vỹrų LKT 112(Klm).

vyras sinonimai

vyras antonimai

vyras junginiai

  • (karalienės) vyras, tikras vyras
Ką reiškia žodis vyrauja? Visi terminai iš raidės V.