žemėn reikšmė

Kas yra žemėn? žẽmėn adv., žẽmė Slnt, Trkn, Plng, Žg žr. žemyn: Vanduo krisdamas ūža dideliai, par užplūską krimta žẽmėn Kl. Kam tu tą vaiką muši žẽmėn?! Trk. Šaus žemėn aną, t. y. ant smerčio J. Jei neduoda anam geruoju, ans tau ema gyvybę žẽmėn Sd. Rėka atsisėdusi: šalam žẽmėn Žeml. Karšinos žẽmėn būtinai, o aš pagydžiau Šts. Brūkšt tuos kailinius žẽmė Škn. Pasenai i sprok žẽmė, ne pats vark, ne kitus vargink Rdn. Jei nori, mirk žẽmėn Mžk. Gyvoliai dvesa žẽmė: nėra ko ėsti Akm. Gyvatė gyvoliuo kandagyvolis dvesa žẽmė Plt. O tas muno sūnus parbėgąs kriokdamas į trobą, kad arkliai nebipastovintys ant kojų, dvesantys žemė LTR(Krt). Višta galiaišgiedoti – galvą žẽmė kerta (priet.) Krš. Stingina žẽmėn speigas Šts. Vilk žẽmė tą švarką, visas esi šlapias DūnŽ. Vilkis tik švarką žẽmėn ir eik gulti! BM181(Jnš). Gano žẽmėn dobilus tie pieminys kramaušiai: reik nupjauti, nebganys Šts. Da tie vyrai juokias, aš sakau – jūs, berazumiai, krapštykit tik žẽmė [ant galvos išspietusias bites] Mšk. Lipk žẽmė nu lovos, vaikali, kur užsikorei? Krš. Nedainuok ne ant lietaus, lipk žẽmė (sakyta gaidžiui) Grnk. ◊ žẽmėn mẽta pašalina, nuverčia (veikėją): Veizėk, gira gira kokį [veikėją], i pasmirsta, žẽmė mẽta Krš.

Ką reiškia žodis žemėnauda? Visi terminai iš raidės Ž.