nupjauti reikšmė

Kas yra nupjauti? nupjáuti 1. tr. SD385, K peiliu ar kuo kitu aštriu nurėžti, nuręsti: Teko vargšui pirštas nupjauti rš. Liežuvį nupjovė S.Stan. Būtų nupjovę gelsvas kaseles KlvD7. Negalėjo ... su šoble tą ragą nupjáut Scht18. Nupjáuk nagus J. Iš nakties varpas nupjovė rugiams Šts. Viršūnė [pušies] nupjauta Rud. Nupjáuk vytelę kiaulei pavaryti Als. ^ Nupjauk man galvą, išimk širdį, duok kalbėt (žąsies plunksna drožiama rašyti) B. | refl. tr., intr.: [Medžioklis] nuspjovęs savo sidabrinę sagą LTR(Ds). Nusipjauju lazdą N. ^ Bet kaip jau numirė, tada šitie daiktai kaip pjaute nupjaujasi BPII408. ║ pjūklu pjaunant, nuleisti nuo kelmo (medį): Gražiai auga jauni ąžuolai, slapčiai nupjaujami prš. 2. tr. pjūklu pjaunant padaryti, pagaminti (lentas): Gerai anam nupjóvė lentas Pvn. 3. tr. dalgiu nukirsti (javus ar šieną): Dvidešim pūdų nupjaũs rugių Nmč. Žmonės rugius nupjovė – teliukus rugienon veda, riša Tvr. Ar tau rugiai, ar šienas, vis, būdavo, su rankom nupjáut Ob. Mūsų rugiai jau nupjautì Pš. Rugius talka nupjoviau A.Baran. Pievą nupjauju, nušienauju R8. Visus nupjáutus dobilus sulijo Srd. Kaip mes pareisim ..., šienus nupjáusim JD955. Ar biesas nupjaus tokius laukus! Žem. Miežius pjovė vieni dvariškiai, bet nupjautoje dirvoje pluokštai kėksojo nenupjautų varpų Žem. Nupjóviau pievelę su dobilėliu, parvedžiau mergelę su vainikėliu JD361. Dalgelę suleisiu, žolelę nupjausiu LTR(Lp). Rudenį skubėk pjūties laike nupjauti pjaunamąjį i sukrauti kraunamąjį Šts. ^ Be laiko nupjausi – gardžios duonos neragausi KrvP(Mrc). Priežodis sako: „Su saulele rugius nupjovus, bus duonelė balta“ rš. Nėr ko dejuot pjovėjų – rugiai rugius nupjaus (už rugius galima pasisamdyti) Vlk. Nesidžiauk nupjovęs, pasidžiauk kluonan suvežęs TŽV600. nupjautinaĩ adv.: Geriau rugius rišti yr nupjautinaĩ pjaunant Lk. Kad pjauna rugius kaip šieną, sako: pjauna nupjautinaĩ Lk. | refl. tr., intr.: Kaip rugius nupjáunas, mėnesį praleida i kula Brs. Iš bėdos nusipjáutumėme bobos rugius Pc. Kai su pjautuvais pjauni, tai gerai nusipjáuna Antr. Kai rugiai nusipjaũs, tada apmažės darbų Mžš. Rugiai nusipjóvė į gerą laiką LKKIX161. Ans sako: Nusipjaukiat, pūrai, – ir nusipjovė (ps.) S.Dauk. 4. tr. peiliu nužudyti:nieko nesu papjovęs, ne vištą, ne veršį, o kiaulę taip nupjáunu, ka nu: ana užduoda tokią zlastį – žviega, bliauna, čypa Vgr. ║ Štk prk. numarinti: Pjūtis nupjovė žmogų Ggr. Pjūtis arklį nupjovė Šts. Aš suvalgiau uogų, ir kad ėmė vidurius pjauti, aš tariau, kad nupjáus Rt. 5. tr. Krš, Užv, Kdn, Grš kandžiojant nugalėti, nuvaryti: Tas paršiukas nupjauna muno kiaulelę, apėda aną Klk. Anas paršiukas nupjáu[ja] šitą i storas toks kai reketys Jrb. Mažąjį paršioką ir kiaulė nupjáuna Trgn. Jei nori, kad bitės nuo kitų bičių atimtų medų ir jas nupjautų, leisk jas avilin per vilko gerklę (priet.) MTtII128. 6. intr. greitai nuvykti, nubėgti: Kai jie nupjaus tolyn, tu atlėk, – sako šuva vilkui (ps.) Rm. ◊ kaip nósį nupjáutas; Žem nusiminęs: Paliko kaip nosį nupjautas po tų žodžių Dr. \ pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; panupjauti; papanupjauti; papjauti; parpjauti; perpjauti; piepjauti; prapjauti; pripjauti; razpjauti; supjauti; užpjauti

nupjauti sinonimai

Ką reiškia žodis nupjautinis? Visi terminai iš raidės N.