rišti reikšmė

Kas yra rišti? rìšti, -a, -o (-ė) tr. SD395, R, M 1. jungti pritvirtinant, sutvirtinant:prie ko rìšti KI241. Prie kailių kailadirbiai rìšdavo birkas Grz. Ašiai žinau tą vietelę, … kur matutė lopšį rišė NS500. Žiūriąs į tą vietą, kur jis paliko jį tą laivę berišant Sln. Prie keliamojo krano kablio vyrai rišo krūvą centrinio šildymo sekcijų rš. Drūtai rišti N. Siūlas rišamas R75. Medžią pjovė ir rìšė, tvoras tvėrė Dv. Rištų̃ kuolų tvora Gdr. Dangstį šiaudais, rykštėm rìšė Dv. Paskutiniu laiku su drotėms [šiaudinį stogą] galėjo rìšti Lž. O kur ne rąstai, ten mušte primušta jau išpjautų dilių, skustų lotų stogams rišti J.Balt. ^ Eini, teki – ir rìšk lenciūgą prie kojai Aps. 2. jungti raiščiu, grįžte į krūvą (javus, linus, žabus ir pan.): Javai prasideda, tujau javus pjaus, rìšti reiks Vvr. Rišėjis riša pėdus rugių J. Pėdus rìšti KI241. Kruvinais nagaispati rišáu rugius Klk. Tus rugius rìšti jau buvo sunkiau Vkš. Ta už tą duonos kepalą ejom abidvės su mama dieną rugių rìšti Klk. Rišėm pėdus, džiovinom, paskui kūlėm kultuvais Aps. Išeina rugių rìšti – bėga barščiai par nosį (vien barščių prisrėbus) Žml. Rugių rìštų tai išlekia pirmutinė, ale tik pasirodo – ir atgal Kp. Čiuobais avižas rìšėm Dglš. Ar po dalgio (įkandin pjovėjo) rišatav? Grg. Nė tų mėšlų daba reikia kratyti, nė po dalgiu rìšti Up. Tur kertamas ir rìšamas [mašinas] sykiu Pgg. Mok muno dukrelė darbus dirbti, ant aukštų kalnelių rugius rišti D42. Žvanga mano dalgelis, rugelius kirsdamas, verkia jauna mergelė, į pėdus rišdama JD361. Kalne rugelių tu neriši, šieną lankelė[je] tu negrėbsi D55. Vieni pjauna rugelius, kiti riša pėdelius LTR(Brsl). Man regėjosi, kaip (viršuje jog) pėdus rišom ant lauko BB1Moz37,7. Tuos kūlius [linų] rìša su šiaudų grįžtėm tokiom LKT237(Kri). Toks šniūras linryšis, pasku, kad rìšo linus parduoti, tad su anais rìšo linus End. Rìšdavo į buntuką an pardavos [ = pardavimui] po dvidešimt svarų Brs. Aš rišiaũ kūlius Ds. Riša nes naštas sunkias ir nepigias nešt ir deda jas and pečių žmonių Ch1Mt23,4. ║ Žr [i]jungiant daryti (šluotą, puokštę ir pan.):

rišti sinonimai

rišti antonimai

rišti junginiai

  • (pri)rišti, (su)rišti, pa(si)risti, nusiristi, risti(s), už(si)rišti, suvarstyti
Ką reiškia žodis rištiniai? Visi terminai iš raidės R.