parduoti reikšmė

Kas yra parduoti? pardúoti, -da, par̃davė (par̃devė) tr. 1. perleisti už tam tikrą atlyginimą: Parduomi K. Sviesto reiks nuvežt pardúotie Alks. Matai, koks pirkė[ja]s: pardúok pigiai, dar rasit ir pabučiuok Plng. Nei sūrių neša pardúot, nei varškės, tai kur anas dės Ob. Eik, parduok vis, ką turi Ch1Mr10,21. Žemaitės darbų knygelių ir viso jų rinkinio parduodamąją kainą padės pats leidėjas J.Jabl. Parmiduok šiądien pirmgimdystę tavo ChlMoz25,31. ^ Kas parduoda, tas ir kainą pasako A.Vien. Tas vyras supranta kalbą, jo lengvai neparduosi (neapgausi, nesuviliosi) Jnš. parduotinaĩ adv.; Sut: Man namai užrašyti parduotinaĩ (aš juos galiu parduoti) Alk. ║ kuriam laikui atiduoti už atlyginimą: Proletariatas neturi gamybos priemonių ir parduoda savo darbo jėgą rš. 2. prk. išdavikiškai perleisti, išduoti: O Lietuva! Kieksyk parduota ir išmainyta tu buvai S.Nėr. ◊ kaĩp žẽmę pardãvęs labai nusiminęs: Ulioja kaĩp žẽmę pardãvęs Trgn. \ parduoti; apiparduoti; išparduoti; paišparduoti; perparduoti; razparduoti; užparduoti
pardúoti, -da, par̃davė tr. 1. atiduoti už pinigus: Penėjo veršį pardúot mėsai Tvr. Šituos metus mes nieko neturėjom parduotienai Ds. Vieną paršą pardúojam, kitą skerdžiam Zt. Taip pigiai par̃devė Rt. Parduodìt man, pirksiu paršą Lz. Pardúok ėmęs tą butą Šts. Niekas tebėr neparduota Pn. Pašėręs, papenėjęs karves parduosimas pardúok J. Bene parduotumbei ma[n] tą kepalą BsPI28. Aš ir ruskai suprantu, jau mane neparduotum Gs. Parduosiu žirgus ir kamanėles, samdysiu audėjėlę DvD299. Šokit, šokit, mergužaitės, kaip nustosit vainikelių, būsit kaip parduotos D79. Pigai ką parduomi SD208. Dūšias savas velinui parduost už menkus penigus DP165. Eikite parduodančiump ir pirkite DP567. Šitai girdžiu Egipte javus parduodamus BB1Moz42,2. ^ Nuliūdo kaip žirgą pardavęs S.Dauk. Už ką pirkau, už tą parduodu J.Jabl. Vilkas miške, o jo kailį pardúoda Vb. Nelopęs alkūnės, neparduosi milo (taupydamas turėsi ką parduoti) A.Baran. parduotinaĩ adv.; R366: Nebijau, man namai užrašyti parduotinaĩ (galiu juos parduoti) – manęs nepabaidys! Alk. Siuvo parduotinai (ką pasiuvus parduodavo) rš. | refl. tr., intr.: Pats save velniu parsidavė BM75. Parsìdavė šieną ir pinigus pasiėmė sau Alv. Duonai užteks, dar ir parsidúosim keletą pūrelių Srv. Ar tu duote parsidúosi, ar mainyte parmainysi? JD1044. ^ Parsiduok tėvą, nusipirk ramstį Lp. 2. prk. išduoti iš gobšumo: Savo tėvynės nepardúodu, kitos neperku Mrp. Aš žmogaus nepar̃daviau ir nepardúosiu Ps. ║ refl. pasidaryti išdaviku: Tu mūs priešams parsiduoti sutikai rš. 3. refl. parsisamdyti: Parsidãvęs už berną BŽ193. ║ atsiduoti: Aš parsidaviau jaunam berneliui už meiliuosius žodelius JD904. 4. prk. apgauti: Manę niekas neparduõs Nmč. ◊ kaĩp dienàs (žẽmę) pardãvęs nusiminęs: Be vaiko (vaikui mirus) visi kap dienas pardavę Lp. Vaikščio[ja] kaip žemę pardavęs Krkl. káulus pardúoti eiti tarnauti: Kaulus pardaviau, t. y. ant slūžmos pasiėmiau J. \ duoti; antduoti; apduoti; atiduoti; daduoti; įduoti; išduoti; nuduoti; panuduoti; paduoti; parduoti; apiparduoti; atparduoti; išparduoti; perparduoti; užparduoti; perduoti; praduoti; priduoti; suduoti; pasuduoti; užduoti

parduoti sinonimai

parduoti antonimai

parduoti junginiai

  • (stengtis) parduoti, atsisakymas parduoti, parduoti aukcione, pigiau parduoti negu, visi bilietai parduoti
  • atsisakymas parduoti
Ką reiškia žodis parduotingas? Visi terminai iš raidės P.