tarnauti reikšmė

Kas yra tarnauti? tarnáuti, -áuja (-áuna), -ãvo intr. KBII196, K, Š; SD1169, SD343, H, H166, Sut, L 1. R, MŽ, N, M, Š, Rtr, BŽ227, DŽ, NdŽ, KŽ, Brs, Žr, Klk, Kš, Dkš, Lkč, Ktč, Sem, Mrc, Btrm, Dbč, Jž, Bgs, Dbg, Prng, Dgp, Akn, Č būti samdiniu, tarnu, dirbti parsisamdžius kitam: Kas iš viso neturėjo žemės, tas ejo tarnáuti pas ūkininkus Bdr. Pas tokį žmogų mano sūnus tarnãvo, tai kad pas jį šunys tarnaũt! Dg. Nei šuo netarnáutų už piemenį Krž. Keliais eisiu, klupinėsiu, kad tik mano vaikas netarnáutų Šmn. Tokio[je] vieto[je] tarnavaũ, ka preidavo dvylekta, kol gulsi, o nuo kokios ketvirtos reik kelt Mšk. Kas jau netarnãvęs, nematė tokio skurdo LKT153(Žg). Nebuvo kada mergaut, visą laiką tarnavaũ Kvr. Išvarė tarnáut mažiutę [našlaitę] par svietą Aps. Kaip jau pramokau darbų, tuokart jau buvo geriau tarnáuti Kl. Tarnáunant pas ponus visko teko matyt Grnk. Tarnáuna, purvą braido – lig pažastų šlapi Užv. Tarnáuni, visokių pereini žmonių Mlt. Tarnãvom nuo mažumės Brž. Tarnáuna vaikai, būlo, dar maži Drsk. Nuog pačio mažo tarnãvom Drsk. Mano tarnáuta daug Kpč. Du bernai prie jojo tėvo tarnãvo Vlkš. Tarnavaũ už pusbernį ir teko kult iš jaujos Bsg. Tarnavaũ bernuos ČrP. Aš netarnavaũ, tai miegojau, kol norėjau, ir atsiguliau, kada norėjau Kp. Taip dienums esam eję daug, bet tarnáuti netarnãvusi Lk. Merga buvo tarnáujanti, o vyrą gavo ministrą Plng. O ji teip pat tarnáujanti paprasta tarnaite Stak. Ka paaugau, par pusmergę išėjau tarnáut, par mergę tarnavaũ Žg. Po svetimas rankas tarnaváu Skdv. Da mergõs tarnavaũ, kad paleisdavau kasas, tai ažu šikinės, ir kad drūtos! Rk. Nė vienas negal dviem ponam tarnauti VlnE111, MP114. ^ Kaip tarnáusi, taip gausi J. Eik tarnaut par vilką, jeigu mėgsti mėsą LTR(Grv). Kai dviem ponam tarnáusi, tai duonos negausi Švnč. Dvim davatka tarnauna: Dievuo i velniuo Grd. Pačiai praudos nesakyk, ponui viernai netarnauk LTR(Ant). 2. Q51, SD185,134, SD169,279, MP107, BtMt41,11, LL198, KŽ, Trš, Kpr, Švnč [i]teikti paslaugą, prižiūrėti, padėti:

tarnauti sinonimai

tarnauti junginiai

  • tarnauti dviem šeimininkams
Ką reiškia žodis tarnautinis? Visi terminai iš raidės T.