duoti reikšmė

Kas yra duoti? 1. daryti, kad kas gautų, galėtų paimti 2. padėti kam valgyti, ėsti 3. leisti, švirkšti 4. leisti 5. pateikti 6. skirti 7. dovanoti 8. paaukoti, paskirti 9. nustatyti vertę, mokėti 10. nustatyti 11. skirti, nustatyti 12. leisti, netrukdyti, įgalinti 13. nusileisti, nesipriešinti, leistis 14. būti paveikiamam 15. sektis, vykti 16. daryti, kad kas atsirastų, gaminti, teikti, vaisių vesti, derėti 17. daryti, atlikti 18. padavinėti, kitam kraunant 19. dalyti 20. leisti už vyro 21. sakyti, pranešti 22. pareikšti ieškinį ar apskųsti 23. prisipažinti 24. krypti, sukti į šalį 25. pasekti , panašiam būti 26. leisti kvapą, dvokti 27. rodytis 28. apsimesti 29. dėti raugo, raugti 30. smarkiai ką daryti, veikti 31. mušti, lupti, kirsti 32. trenkti, sviesti 33. griūti, virsti 34. laikyti 35. mušti 36. menkutis, prastas daiktas 37. siausti, dūkti 38. ginti iki paskutiniųjų 39. tvirtai garantuoti 40. miegoti 41. įkrėsti, prilupti išbarti 42. šokti 43. mušti 44. greitai pabėgti 45. smarkiai bėgti 46. silpno proto, pusprotis 47. pasitraukti, kam nors praeinant 48. nusileisti 49. barti 50. dūkti, šėlti 51. sutikti ištekėti 52. lenktis, apeiti 53. puikiai, gerai 54. leisti daryti, ką nori 55. imti bėgti 56. lenktis 57. pasižadėti 58. pranešti, pakviesti

duoti sinonimai

duoti junginiai

  • (ati)duoti, (ati)duoti, (pa)reikšti, (kam) duoti kieno vardą, (pa)liudyti, duoti parodymus, (pa)teikti, duoti, duoti (kam) pipirų, duoti (signalą), duoti (toną), duoti (vaistus), duoti arbatpinigių, duoti atkirtį, duoti autografą, duoti dopingo, duoti dovanų, duoti dovanų/arbatpinigių, duoti garantiją, duoti impulsą, duoti kyšį, duoti laisvę, duoti licenciją, duoti matą, duoti mintį, duoti nelauktus, duoti nelauktus/priešingus rezultatus, duoti paraišką, duoti parodymus, duoti paskolą, duoti postûmá, duoti postūmį, duoti pradžią, duoti pylos, duoti suprasti, duoti teisę, duoti tempą, duoti toną, duoti valią, duoti valią jausmams, duoti vardą, duoti ženklą, duoti/aukoti pinigų, mostu duoti ženklą, pavadinti (ką) vardu, (kam) duoti kieno vardą
Ką reiškia žodis duotilas? Visi terminai iš raidės D.