gaminti reikšmė

Kas yra gaminti? gamìnti, -ìna, -ìno tr. 1. daryti, dirbti: Žmonės gamina ne gamybos dėlei, o savo reikmėms patenkinti (sov.) rš. Imperialistai gelbstisi nuo krizės, gamindami ginklus (sov.) sp. Šalis gamìna javus BŽ445. Karas gamìna nelaimes BŽ490. Garlaivis gamina garą rš. Susisielojęs tuojau sėdu gaminti rankraščio spaustuvei K.Būg. Pušelaitėm sodint gamina lauką Prl. Prakaite kaktos musijom gaminti duoną SE162. Iždą krauju, gaminu SD337. [Žmonės] su didžiu rūpesčiu gamina tatai, kas užgul pakakinimump tos gyvatos DP560. | refl.: tr., intr. Nusibodo jau vienai gamìntis duoną, t. y. stel̃gtis, storotis J. Susidraugavojome ..., kad mūsų brangioj tėviškėj gamintųs, prasidėtų ir išsiplėstų ta dūma Ns1838,1. 2. taisyti, tiekti: Šiandien pati močiutė vakarienę gamino P.Cvir. O aš, sena motynėlė, valgymą gaminsiu Mrk. Gaminkite ... peną, kursai patenka amžinosp gyvatosp BtJn6,27. Turime sau gamint DK82. 3. rengti, įtaisyti; įgyti, pelnyti, laimėti: Jijė̃, slūga, gamìna sau drabužį slūžijant, t. y. nuperka J. Po svirną vaikščiosiu, dovanėles gaminsiu TŽI253. | prk.: Tie, kurie gerai tarnauja, gamina sau aukštesnį žengsnį Bt1PvTm3,13. ^ Voverė šakose – puodo negamink! Vlk. 4. K, Bb1Mt22,24 gimdyti, veisti, kelti. 5. DP4,28, Bt1Ptr2,9 bažn. išganyti; palaiminti. 6. refl. R106, MŽ139 misti, maitintis. \ gaminti; atgaminti; įgaminti; išgaminti; nugaminti; pagaminti; prasigaminti; prigaminti; sugaminti

gaminti sinonimai

gaminti antonimai

gaminti junginiai

  • (pa)gaminti (vaistus), (pa)gaminti, apdirbti mašina, gaminti ant garų, gaminti su kariu, masiðkai gaminti, masiškai gaminti
Ką reiškia žodis gamintojas? Visi terminai iš raidės G.