karas reikšmė

Kas yra karas? 1 kãras sm. (4) 1. R, MŽ, K, Š ginkluotas susidūrimas tarp valstybių ar didelių visuomenės grupių: Paskelbti, laimėti kãrą DŽ. Antrasis pasaulinis karas rš. Pilietinis kãras DŽ. Kãro aviacija DŽ. Kãro žygis NdŽ. Kãro tarnyba NdŽ. Kãro lauko teismas NdŽ. Kãro ligoninė DŽ. Karo laivas Š. Anuo karù buvau sužeistas Šts. Ilgai karą kariavo J.Jabl. Broliai išjojo karan J.Jabl. Karas visuomet buvo pelningas reikalas kapitalistinėms monopolijoms (sov.) sp. Ilgai kaip pragaro aidas skambės jo širdy visos karo baisenybės J.Bil. Toli nebe griaustinis dundėjo – karas kaip didelis mirties viesulas artyn ėjo P.Cvir. Pakrypo žaibo karo mašina T.Tilv. Oi broleli, brolužėli, kareivėli raitužėli! Kelias dunda, vėjai ūžia ... ar begrįši iš karužio S.Nėr. Reiks broleliui karan joti JD1145. Tiek naudos iš karo, kaip iš pavasario tvano Sim. Už jūrelių, už marelių didis karas buvo JD1071. Kad aš iš karo pagrįšiu, tavo širdelę tiešysiu JD1569. Mano brolio bėras žirgas, reik į karą joti JD626. Kelki, tėveli, balnok žirgelį, girdžiu – karužį šaukia JD1079. Reiks jam karužį joti JD638. Aš jaunas užsisėsiu, į karužį išjosiu, į karelį išjosiu JD333. Dieną karužį kariausiv, naktį laukelius arsiv JD202. O nėr kam, nėr kam karužį joti JD638. Šiandien sūnelis karana išjojo JD242. O gražiausiam, o jauniausiam į karelį joti JD1169. Auštant dienelei, ant mūšio jojom, ui kars, ui kova! N22. Parbėg bėras žirgelis iš didžio karužėlio JD1116. Tame smarkume kare MP108. | prk.: Prasidėjo karas su pelėmis J.Jabl. Karas su visuomenės įnamiais eina daug amžių J.Jabl. Mums tikras kãras (vaidai) su nelabu kaimynu J. 2. mūšio laukas: Ir surado brolelį viduryje karužio JD1072. Tavo sūnytėlis, baltas dobilėlis, guli didim karely JD1157. 3. N, K armija, kariuomenė.
2 ×kãras (vok. Karre) sm. (4) Zp, Vlkj, Alvt, Pžrl, Gr, Kt 1. žmogaus stumiamas vežimėlis, vienratis: Tėvas su karu parsivežė smilčių Jrb. Prikrovė runkulių pilną kãrą Skr. Sėsk ant karùčio, aš tave pavėžinsiu Plv. Stumiamas karẽlis KII153. 2. ppr. pl. toks vežimas, žr. 1 karai 1: Į karùs pakinkyk arklius J. Sutiko jis seną cigoną su karu atvažiuojant BsPI25. Matome pav. faraoną Ramsesą II ant karo ratų važiuojant, o šalia karo bėgant prijaukintą levą LTII525(Bs). Karas (ratai geležinėmis ašimis) yra daug tvirtesnis už ratus Vrn.
3 karas sm. kas karo: Nutraukit aukso ausies karus (auskarus), kurie yra ausyse moterų jūsų Ch2Moz32,2.

karas sinonimai

karas junginiai

  • bakteriologinis karas, branduolinis karas, nepriklausomybės karas, nervø karas, nervų karas, pasienio karas, pilietinis karas, šaltasis karas
  • Antrasis pasaulinis karas, Pirmasis pasaulinis karas, branduolinis karas, nepriklausomybės karas, pasienio karas, pilietinis karas, šaltasis karas
  • 2006 Izraelio ir Libano karas, Alžyro karas, Anglų-Zanzibaro karas, Anglų-zulų karas, Antrasis Kinijos - Japonijos karas, Antrasis Kongo karas, Antrasis Opiumo karas, Antrasis pasaulinis karas, Antrasis pasaulinis karas Ramiajame vandenyne, Austrijos įpėdinystės karas, Austrijos-Prūsijos karas, Bosnijos karas, Danijos karas, Danijos-Didžiosios Britanijos karas, Danijos-Švedijos karas, Deividas Karas, Dešimties dienų karas, Eritrėjos ir Etiopijos karas, Folklandų karas, Futbolo karas, Informacinis karas, Irako karas, Ispanijos pilietinis karas, JAV nepriklausomybės karas, JAV pilietinis karas, Kalmaro karas, Karas (filmas), Karas (kortų žaidimas), Karas ir taika, Korėjos karas, Kroatijos nepriklausomybės karas, Krymo karas, Kurukšetro karas, Laplandijos karas, Latvijos nepriklausomybės karas, Lenkijos-Lietuvos-Teutonų ordino karas, Liberatorių pilietinis karas, Livonijos karas, Lotynų karas, Ogadeno karas, Partizaninis karas, Pasaulių karas (2005 filmas), Peloponeso karas, Persijos įlankos karas, Pilietinis karas, Pirmasis Makedonijos karas, Pirmasis Opiumo karas, Pirmasis Pūnų karas, Pirmasis pasaulinis karas, Ramiojo vandenyno karas, Rusijos pilietinis karas, Septynerių metų karas, Septynerių metų Šiaurės karas, Sąjungininkai (Antrasis pasaulinis karas), Teismo dienos karas, Tekumzės karas, Titas Lukrecijus Karas, Trisdešimtmetis karas, Trojos karas, Vietnamo karas, Šaltasis karas, Šiaurės karas, Šimtametis karas, Šmalkaldeno karas, Žiemos karas
Ką reiškia žodis karaselė? Visi terminai iš raidės K.