tarnyba reikšmė

Kas yra tarnyba? tarnýba sf. (1) 1. Rtr, Š, Mžš, Krs, Kvr, Grv apsiimtos vykdyti už atlyginimą pareigos, darbas: Dabar tarnýbų iki ausų Mrj. A dvi tarnýbas turįs ten ans Žeml. Jį tarnýba laikė, gyveno gerai Jrb. Teguvelniai tokią tarnýbą – nei pavalgyt ramiai negalì! Pv. Duok man tarnýbą, kad galėtau gyvent LKT363(Rdš). Eina ieškoti tarnýbos už furmoną Ūd. Paskutinė tarnýba karvės ganyt Sml. Čia jie tarnýbą, sargybą eina J.Jabl. Viską jam (iš jo) atėmė: turtą, tarnybas, sodus VĮ. Stropus savo tarnybos pareigų pildytojas LL229. Mesti tarnýbą NdŽ. Išeiti iš tarnýbos NdŽ. Atsisakyti nuo tarnýbos NdŽ. Atleisti, šalinti iš tarnýbos NdŽ. Ieškoti tarnýbos KŽ. Gyventi iš tarnýbos DŽ. Stoti į tarnýbą NdŽ. Jisai tepriimie tave tarnybon! Vd. Tarnýbos laiku NdŽ. Diplomatinė tarnýba NdŽ. Slaptoji tarnýba NdŽ. Tarnýbos draugas NdŽ. Tarnýbos laikas, laipsnis, lapas, metai NdŽ. | Gerą tarnýba turėjęs, pas žydą po stalu gulėjęs (juok. apie girtuoklį) Ggr. | dem. menk.: Tarnybė̃lę turi in kelių rublių (menką) ir ažsideda su namu (pradeda statydintis namą) Ktk. O ans užėmė tą tarnybẽlę, ans mokslo netura Lnk. 2. NdŽ darbavietė: Ans dirbo tarnýbo[je], gaisrinė[je] Slnt. Ans išvažiuos į savo tarnýbą – iš tarnýbos jau parvažiuos su alga Pp. Juodu abudu eina į tarnýbą Jrb. Susigūžę žmonės skubėjo į savo tarnybas A.Vien. 3. Šv, Up, Kl tarnavimas samdiniu: Aš išejau devynių metų į tarnýbą Tl. Tarnýba [pas ūkininkus] visada buvo sunki Krž. Aš labai kantri buvau tarnýboj be galo Ad. Tarnýbos į stažą neužskaitė, liūdininkai susimaišė DūnŽ. Tarnýbos[e] visaip buvo: kitur dirbai kaip šuo Grd. 4. Als, Vlkv, Krs tarnavimas kariuomenėje: Aš caro kareivis buvau, išvažiavau į tarnýbą Rt. Liepojoj pabaigiau tarnýbą Gdr. Pasakė gydytojis, kad aš prie karuominei nei jokiai tarnýbai nesu tinkamas Plšk. 5. A.Janul istor. vieno valstiečio (ar valstiečių grupės) ūkis, atliekantis feodalines prievoles: Valstiečių ūkis, kurį sudarė viena arba keletas šeimų, buvo vadinamas tarnyba, nes jis buvo laikomas feodalinių prievolių vienetu rš. XVI a. I pusėje vietoj tarnýbos pradeda įvesti prievolių vienetą nuo dirbamos žemės ploto – žagrę LTEXI179. 6. labai speciali darbo sritis: Šiuo metu visose stambesnėse įmonėse yra darbo mokslinio organizavimo tarnyba rš. Buities tarnybai reikalingi jauni, išsilavinę žmonės rš. Visos antžeminės tarnybos pranešė esančios pasirengusios priimti laivus sp. Kelių ir trobesių tarnyba VĮ. Eismo tarnýba PolŽ1240. Ryšių tarnyba rš. Orų tarnyba GTŽ. Informacijos tarnýba PolŽ1240. Radijo tarnýba PolŽ1212. Derinimo tarnyba SkŽ281. Tikslaus laiko tarnýba PolŽ1240.

tarnyba sinonimai

tarnyba junginiai

  • EB kalbų tarnyba, Europos civilinė tarnyba, Vidaus rinkos derinimo tarnyba, krašto karinė tarnyba, moterų karinė tarnyba, pakaitinė tarnyba, pašto tarnyba, savanoriška karinė tarnyba, slaptoji tarnyba, socialinė tarnyba, stoti į karo tarnybą, sveikatos priežiūros tarnyba, tarptautinė viešoji tarnyba, valstybės tarnyba, viešoji tarnyba, įdarbinimo tarnyba, įvesdinti į tarnybą
  • EB kalbų tarnyba, Europos civilinė tarnyba, Europos vaistų kontrolės tarnyba, Maisto ir veterinarijos tarnyba, krašto karinė tarnyba, moterų karinė tarnyba, pakaitinė tarnyba, pašto tarnyba, savanoriška karinė tarnyba, slaptoji tarnyba, socialinė tarnyba, sveikatos priežiūros tarnyba, tarptautinė viešoji tarnyba, valstybinė sveikatos priežiūros tarnyba, valstybės tarnyba, viešoji tarnyba, įdarbinimo tarnyba
  • FSB (specialioji tarnyba), Federalinė pasienio tarnyba, Konsulinė tarnyba, Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba, Nepriklausoma paieškų tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Vardų tarnyba
Ką reiškia žodis tarnybininkas? Visi terminai iš raidės T.