laipsnis reikšmė

Kas yra laipsnis? 1 láipsnis sm. (1) 1. LL246, Krm laiptų ar paaukštinimo pakopa: Lipinės, prygrindo láipsnis Kv. Jis rūmų laiptais niekados kitaip nelipdavo, kaip tiktai peršokdamas per keturis laipsnius rš. Atsargiai paguldė žindulį ant terasos laipsnio rš. ║ K.Būg(Jnš) skersinis kopėčių pagalys, laiptas. 2. lyginamasis dydis, apibūdinantis ką nors; raidos lygis, pakopa: Tautos kultūros laipsnis J.Balč. Veikimo naudingumo laipsnis rš. Daildarystė (menas) pasiekė aukščiausią tobulybės laipsnį Gmž. Giminystės láipsnis DŽ. 3. kategorija, skyrius: Žemiausiame mokyklos laipsnyje stengiamasi daugiausia darbo atlikti mokykloje rš. 4. oficialiai suteiktas vardas, pažymintis kurios nors veiklos srities kvalifikacijas ir tarnybinę padėtį: Kapitono, majoro láipsnis DŽ. Mokslų kandidato láipsnis DŽ. 5. Vkš temperatūros matavimo vienetas: Vakar buvo keturi laipsniai šalčio rš. 6. alkoholio svorio procentas mišinyje: Alkoholio svorio nuošimtis vadinamas laipsniu rš. Laipsniai parodo spirito stiprumą rš. 7. S.Dauk lingv. būdvardžiu ar prieveiksmiu reiškiamos kokybės dydis, dydžio matas: Būdvardis gali savo galūnėmis tris ypatingumo laipsnius žymėti J.Jabl. Aukščiausiasis būdvardžio laipsnis ir kitaip susidaro J.Jabl. Stiebimo yra trys laipsniai: lygiasis, viršesniasis ir prakilnasis A.Baran. 8. lingv. žodžių šaknies balsio kitimo forma: Kalbininkai mums sako, kad ir esąs dvibalsio er silpnasis laipsnis K.Būg. Dvibalsis ui gali eiti dvibalsio oi silpnuoju laipsniu K.Būg. Sl. (Slavėnų) žodžiai prasikiša pro lietuviškuosius balsio láipsniu K.Būg. 9. mat. skaičius, rodantis, kiek kartų kitas skaičius turi būti padaugintas iš savęs: Pakelti penktuoju laipsniu rš. Laipsnio šaknis, rodiklis arba laipsnirodis Z.Žem. 10. mat. kampų ar lankų matavimo vienetas: Kampo laipsnis Z.Žem. Lankas, sudarąs 360-ją apskritimo dalį, vadinasi lankinis laipsnis Mš. 11. geogr. geografinio ilgio ar pločio matavimo vienetas: Geografijos laipsnių aplink visą žemę yra trys šimtai šešiasdešimt J.Balč. Vilnius yra 43-iame rytų ilgio laipsnyje J.Jabl.
2 láipsnis sm. (1): Kad veji apvaras, botagą, virvelę ir prilipai sluoksnelę, tad bus láipsnis (lìpymas) J.

laipsnis sinonimai

laipsnis junginiai

  • aukščiausias laipsnis, daktaro laipsnis, lyginamasis (laipsnis), mokslinis laipsnis, nelyginamasis laipsnis, pasirengimo laipsnis, taršos laipsnis
  • taršos laipsnis
  • Oksidacijos laipsnis
Ką reiškia žodis laipsniuotas? Visi terminai iš raidės L.