lankas reikšmė

Kas yra lankas? lañkas sm. (4) 1. K apskritimo formos metalinis, medinis ar koks kitas žiedas kam apjuosti; graižas, lankainis: Apsek gelžiniais lankaĩs lankùs tekinio J. Sulinko kaip rezginių lañkas Dkš. Šulus dailiai sustatys, lazdos lankaĩs sumes Plt. Su lankais vaikai mėgsta bėginėti, lenktyniauti, pravesti lanką pro įvairias kliūtis rš. Ar moki boselį sumesti su lankaĩs? Šts. Laivės lankaĩ Lb. Apkalu lankais SD256. Lankus užmušu R75. [Bulviakasės mašinos] ratai turi pentinus. Pervežant keliais, kad ratai lygiai riedėtų, ant pentinų uždedami lankai rš. Ilgainiui žmogus išmoko vartoti žiedžiamąjį lanką (puodams žiesti iš molio) rš. Lañkas išplečia venterio tinklą Dov. Kepurės lañkas Ms, Rk. ^ Skausmas kaip lankù aprietė ir suspaudė man širdį J. | prk.: Kažkoks nerimas sukrečia Ignotą – perplyšo visi jį varžę kelionėje lankai rš. Ir apsupo priešai juos ugnies lanku E.Miež. 2. Lnkv siauras aksomo, šilko ar ko kito kaspinas, siuvamas prie sijono pažemių: Padelkos buvo apskidusios, vienok apsiūtas gedulių lankas rodė poniškumą Žem. Motutė nešiojo liepsninį andaroką su aksomo lanku Kp. 3. Dj pakinktų dalis, kinkytinis: Su lanku pakinkytas arklys Ėr. Kad būtų geras arklys, tai ir be lañko derėtų Sdk. Be lañko negražu važiuot – regis, kaip ir akėja Dgl. Suveržia lanką, kad net medis braška T.Tilv. ^ Tai daug svieto važia[vo] – lañkas lañką stūmė Prng. Privilioja su abraku, o paskui lankù (iš pradžių gerinasi, o paskui paima į nagą) Vrn. 4. R52, MŽ296, K pusapskritimio formos rankena (kibiro, krežio); kas išlenkta puslankiu: Kibiro lankas, kurbio (krežio) lañkas, už kurio nusitverama, nešama Vyž. Perlūžo pintinės lankas rš. | Rentgeninis tyrimas šalia širdies apimties padidėjimo neretai išaiškina plaučių arterijos lanko išsigaubimą rš. Aortos lankas (arcus aortae) rš. ^ Dvi marios ant lanko kybo (kibirai ir naščiai) LTR(Grk). 5. vaivorykštė: Pastatė už tarpinyką kaip lanką debesyse po paskandinimui DP51. 6. strėlėms leisti įrankis, kilpinis: Su lanku ant pečių, saujo tur seidokus rš. Mano lankas toliausiai nešė rš. Nauja mūsų respublikoje sporto šakašaudymas iš lanko – įgyja vis daugiau mėgėjų sp. 7. LL79 skliautas: Lankas iž mūro, iž akmenių, dangtis, pusialankiai padarytas SD55. | Priešakinis gomurio lankas (arcus glossopalatinus) rš. 8. išsilenkimas iš tiesumo, vingis, lankstas: Pro Kašeikius važiuot daug toliau, didelis lankas reikia apvažiuot Skdt. Padaręs didelį lanką apie miestą, nuėjau miškan rš. Tenai kelias daro didelį lañką Sb. 9. mat. apskritimo ar šiaip kreivės dalis: Apskritimo dalis vadinasi lankas Mš. Nuskrieti, išbrėžti lanką Z.Žem. Kaklo lanką (kerpant drabužį) tiksliausiai galima išbrėžti su skriestuvu sp. 10. Ldvn, Krsn, Lzd audeklo matas (4 mestuvų tarpai), siena: Apmečiau drobės penkius lankùs Lž. Įsimečiau drobę į 12 lankų̃ Dkš. Pirma kad ausdavom, tai po šimtą lankų̃ audimą lenkdavom Gl. Užsidėjau aštuonis lankùs audeklo [austi] Gs. Marė per dieną išaudė du lankus Klvr. 11. šešiolika puslapių spausdinto teksto: Keturių lankų̃ knyga BŽ229. Knygos spausdinamos ant didelių lapų popierio, kurie sulankstomi, ir gaunamas spaudos lankas rš. Leidimo apimtis – 22 spaudos lankai sp. | Autorinis lankas (spaudos lankas, apimantis 40.000 ženklų) DŽ. ◊ dangaũs lañkas vaivorykštė: Mano vorykštę (paraštėje dangaus lanką) aš padėjau debesysna BB1Moz9,13. elèktros (Voltos rš) lañkas fiz. elektros iškrova ore tarp elektrodų: Suvirinimas elektros lanku panaudoja metalams įkaitinti elektros lanko išskiriamą šiluminę energiją rš. į lañką suleñkti sukirsti, sudirbti, paniekinti: Jau aš tave į lanką sulenkiau, į vyžą paroviau MŽ. Jei tu mane paravėjai į vyžą, tai aš tave sulenksiu į lanką Sim, M. lankaĩ trū́ko pagimdė: Jo bobos šiąnakt lankaĩ trū́ko Mlt.

lankas sinonimai

lankas junginiai

  • Lankas (ginklas), Spaudos lankas, Struvės geodezinis lankas
Ką reiškia žodis lankastras? Visi terminai iš raidės L.