skausmas reikšmė

Kas yra skausmas? skaũsmas sm. (4) 1. I, M, L, Rtr, DŽ kentėjimo jausmas, atsirandantis sergant, pažeidus organizmą, sopulys: Parnešė vargšą namo išblyškusį, skausmu aičiojantį J.Jabl. Dantis be skaũsmo numiršta Žg. Verkdama ji papasakojo, kad jos kepenyse augą akmenys, trukdą dirbti ir dažnai kelią didelį skausmą P.Cvir. Skausmaĩ jai jau prasdėjo, lig rytui gal ir mažo sulauksma Trgn. Visą dieną ma[n] tą galvos skausmą neatleidžia Jnš. Toks skaũsmas, kad aš neatsimenu nieko Šd. Ką tokius skausmùs kentėt, geriau numirt Žlp. Skausmaĩ didžiausi, strėnas lupa žemėn, nebgaliu ištūrėti LKT82(Pln). Nu skaũsmo būt nebgalėjusi tvert Kl. Kaip ana išgėrė, ir apsistojo tas skaũsmas Klk. Skirpsto žievės skaũsmą mažina Brs. Mano skaũsmas vaikščiojantis Prn. Viduriai neatsitaisą – skausmai ir skausmai po visą pilvą vaikščioja Pt. Skausmas plėšė galvą, varstė šoną V.Bub. Rugiagėlės nuo vidurių skausmo LTR(Blnk). 2. sielvartas, širdgėla: Jis didį skausmą tur ant širdies J. Skausmas juos apėmė, ir paleido senį Trgn. Gėlė širdį skausmas dėl taip susidėjusių aplinkybių, kad ji beturtė, o jis dvarininkas A.Vien. Bet jam tos negaila jaunystės giedros, kad skausmo širdis nesuprato Mair. Kas vakarą tylų su skausmu žiūriu, kaip slepiasi saulė už girių tolių! B.Sruog. Labai man miela buvo žvilgterėti in tamstos krikščionišką širdį, skaũsmo nugeltą A.Baran. ^ Trys dienelės džiaugsmo, visas amžius skausmo (ištekėjus) LTsV149(Lnkv). Gegulės daina skausmo pagimdyta KrvP(Mrs). Daina širdį ramina, daina skausmą mažina KrvP(Al). Gimė tėvų džiaugsmui, augo žmonių skausmui KrvP(Ss). Ilga dešra šuniui džiaugsmas, gaspadinei skausmas KrvP(Škn). ◊ širdiẽs skaũsmas Aln sielvartas, širdgėla: Blogi vaikai – tai širdiẽs skaũsmas Al. Neturi vaikų – neturi širdès skaũsmo Klt. Kai tu pasakoji, man širdiẽs skaũsmą didini Prn. Tuomet atsivėrė prie vargo dar ir širdelės skausmas Žem. Mat ką daro meilė, kokį širdiẽs skaũsmą! Krž. Neturiu motutės, anė tetušėlio – nėr kas nuramina skausmą širdelės Brž. širdìs plýšta skausmù gaila, skaudu: Eina našlaitis vienas atsiskyręs, plyšta skausmu širdelė, jog visokių vargų po svetimą svietą reiks patirti Žem.

skausmas sinonimai

skausmas antonimai

skausmas junginiai

  • ausies skausmas, aštrus skausmas, dantų skausmas, galvos skausmas, pilvo skausmas, staigus aštrus skausmas
Ką reiškia žodis skausmenis? Visi terminai iš raidės S.