tuomet reikšmė

Kas yra tuomet? 1 tuomèt adv. RŽ, DŽ, NdŽ, Gs, tuõmet K, J, Rtr, DŽ1, KŽ; H166, N, Amb, LL153, 285, Š 1. Sml, Krd, Gdl, Rmš, LTR(Kp, Sd, Bd) tuo metu, tuo kartu, tada:maža tuõmet buvau LKKXVIII161(Zt). Miškas geriausia kirsti mėnesio senugaly, tuomet kelmai nebeleidžia atžalų LTR(Pn). Tuomèt žmona paklausė, kodėl jis blaškosi naktim, nerasdamas vietos (ps.) Plv. Vis ateinu tuomet, kad reik ateiti Vd. Kur man tuomet reikėjo dėtiesi? A1884,362. Žmogus gali taip vaizdingai, giliai, meniškai parodyti krašto dvasią tik tuomet, kai jį labai myli T.Ivan. Tuomet dūšia negeidė būt palinksminta SG II38. Tuomet jis liepė miniai atsisėsti žemėje SkvMr8,6. Tuomet teipag jeigu kas tarys jumus: – Štai čia yra Christus, aba štai ten yra, – netikėkit Ch1Mr13,21. Kalbėdamas tujai tą pasveikinimą su kuo tuõmet bylai? AK49. ^ Tuomet pamatysi, kai gaidys kiaušinių sudės PPr431. Kai pinigai kalba, tuomet tiesa tyli PPr295. 2. po to, tada: Apgauk, apsuk, tuomet būsi ir paėdęs, ir gudrus rš. Tuomèt viso duoja LKKXVIII161(Zt). 3. anuo metu, seniau: Daba tai kisielių verda iš uogų, tuomèt – ne Sk. Senovėje … duonelė, sako, buvus labai brangi, ir žmonės tuomet labai daboję BsMtII13(Brt). Jo buvo tuomet ir šitas daržas J.Jabl. 4. tuo atveju: Kas gi tuomet turės pinigų, jeigu jų senas pirklys neturi? P.Vaičiūn. Negirdėta, kad šuo nelotų!.. Kam jis tuomet šuo?! rš.
2 tuomèt prt. tad, tai (rezultatui, išvadai pabrėžti): Tuomèt tik anam dirbk, tu anam lenkis, kloniokis Skd.
3 tuomèt conj. tai, tad (porinio jungtuko dėmuo): Jei pelėda vakare rėkia, tuomet bus dargana LTR(Pn).

tuomet sinonimai

tuomet antonimai

Ką reiškia žodis tuometais? Visi terminai iš raidės T.