miškas reikšmė

Kas yra miškas? mìškas sm. (4) 1. SD129, K medžiais apaugusi vieta; giria: Miškas ūžia, verkia, gaudžia; vėjas žalią medį laužo Mair. Ir linksmi tada buvo miškai, pilni paukščių ir gyvulių laukinių J.Bil. Šone tamsia, gyva siena stovi miškas P.Cvir. Miškan, būdavo, eini, tai net akį veria A.Baran. Mìškas suklestė́[ja] lapais, nematos saulės J. Miškas buvo aklas (didelis, tankus) Drsk. Iš mìško tai pienas, tai uoga Rtn. Nueis visi laukai po miškù (apaugs mišku) Upn. Grikiai iš po mìško labai gerai auga Jon. Miškè auga ievos, karklai, šaltekšniai, beržai, apušės, ąžuolai, liepos Žml. Miškaĩ buvo dideliausi – kirsi, veši, džiovinsi, kaposi Gd. Miškaĩ buvo kaip stalas Mšg. Miško pelė gyvena miške ir bemiškiuose laukuose Blv. Skynimai baigia mišku augti J.Jabl. Girelės įdubimuose bei išlinkimuose spietėsi baltojo (lapuočių) miško atstovai: ąžuolai, uosiai, beržai, alksniai, drebulės A.Vien. Baltasai miškas žiemą miega J.Jabl. Miškaĩs mašinos neina, o aplinktoli Rm. Per balas bridom, miškaĩs ėjom Ėr. Važiuoju miškañ Azr. Nuėjau miškan miškaitin, kirtau eglę, pušaitę LTR(Ob). Į miškùs (miškuose) daug vilkų čia Šlu. Išvažiavo miškè tas diedas Drsk. Tan miškelin grybų daug Mrc. Miškúosna sveikas oras Mrc. Čia miškuosnan palig ežerui auga uogų Aps. Mes ir bėgam miškúosan, giriosen Dsn. Važinėjau šiek tiek miškuosen Gg. Yra čia miškúosa ir raudonikių Lš. Kurčias miškas be gegutės, tik aš jauna be matutės LTR(Rk). Ar gegutės balsas, ar miško paukštelio, ar ne mano motinėlės meiliejie žodeliai? NS1061. Auga [grybai] miškaliūse ir gojūse P. Medų miško ir šakneles už strovą turėjo SE8. ^ Jo plaukai tankūs kaip mìškas Jnš. Rugiai sužėlė kaip mìškas Jnš. Bulbieniai kap mìškas Dglš. Linksmumas bulvių – kaip miškas! Ds. Šūkauja kaip miške (nesivaržydamas) Jnš. Nešūkauk – čia tau ne miškas Ds. Geriau žvirblis bliūde, negu tetervinas miške Krž. Miško paukštis miškan žiūri LTR. Juo toliaus į mišką, juo daugiaus medžių LMD. Miškè – ne aruode: znoką negreit padarysi Sld. Nuėjo į mišką medžių ieškoti LTR(Šll). Varna miške, iešmą drož TŽI313. Miškè staklės, an avelių vilnos Trgn. Miškan eina – namon žiūri, namon eina – miškan žiūri (kirtėjas neša kirvį) Jnš. Miškan gimęs, miškan augęs, parėjęs namo, smagiai loja (mintuvai) Kb. Po miškeliu du raiteliu stovi (ausys) Ds. ║ prk. apienors daug, panašų į mišką: Pakilo darbininkų rankų miškas sp. Visokių vėliavų ištisas miškas rš. 2. Q110, Nmč, Jnš statybiniai medžiai: Reik mìšką vežt, kol da kelias yr Pbr. Gavo mìško devynis rąstelius Rm. Tada miškaĩ tep pamestinai buvo, tik dabar kiek pabrango Gs. Miškų̃ pirkt važinėjom Krevan Grv. Miškas degte degė (buvo labai brangus) Varn. ◊ mìško rožýtė; LBŽ bot. pelkinis snaputis (Geranium palustre). mìško tilvìkas zool. slanka (Scolopax rusticola): Miško tilvikas gyvena visoje Europoje ir šioje Azijos pusėje Blv. mìško žvaigždė̃; LBŽ bot. miškinė septynikė (Trientalis europaea).

miškas sinonimai

miškas antonimai

miškas junginiai

  • atogrąžų miškas, borealinis miškas, brandusis miškas, natūralus miškas, privatus miškas, sodintinis miškas, statybinis miškas, valstybinis miškas
  • Viduržemio jūros regiono miškas, atogrąžų miškas, borealinis miškas, brandusis miškas, natūralus miškas, privatus miškas, sodintinis miškas, valstybinis miškas, vidutinės klimato juostos miškas
  • Babėnų miškas, Barstyčių - Montvidinės miškas, Bavarijos Miškas, Bohemijos Miškas, Dievų miškas, Dievų miškas (filmas), Dievų miškas (romanas), Gringalių miškas, Gudžiūnų miškas, Laimano miškas, Miškas (reikšmės), Pašušvio miškas, Tyrelis (miškas), Valstybinis miškas, Velionių miškas, Žvirblėnų miškas
Ką reiškia žodis miškasargis? Visi terminai iš raidės M.