tilvikas reikšmė

Kas yra tilvikas? tilvìkas sm. (2) [K], Š, DŽ zool. 1. Sut, N, I, MitI315, RtŽ, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ karvelių didumo pelkių ir vandenų pakrančių balsingas paukštis ilgu snapu: Krantinis tilvikas (Tringa hypoleucos) T.Ivan. Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) T.Ivan. Kūdrinis tilvikas (Tringa stagnatilis) T.Ivan. Tilvìkas mušeika (Machetes pugnax) KŽ; E. Tilvìkas rėkia: – Gert, gert! LKT320(Zr). Tilvìkai už karvelius didesni, seniau jie pulkais lėkdavo, daba nesimato Lnkv. Tilvìkai gyvena miškūse Pln. Kai tilvikai rėkia – rugių sėmenija LTR(Ds). Ir dabarkos tilvìkas be uodegos GrvT99. Tilvikas vis tyknio[ja], tykinė[ja] pavandeniais S.Dauk. Būdami pri [v]andens, tilvikai klyruo[ja], užeiti nežinioms, paleka nespėriai D103. Tilvikas visais paupiais tebelaksto, ieškodamas tų savo brangių akminelių LMD(Sln). Tilvikas parvedė kielelę LTR(Krtn). Man karvytė balto pieno, tilvikas palėjo LTR(Grv). Šarkelė šoka, tilvikas nemoka. Aš tilvikui par pilviką – tilvikas išmoko (d.) Pn, Srv. Ar tilvìkas ne jaunikis, ar ne pentinuotas? (d.) Graž. Tas kiškelis nabagėlis be kepurės šoka, o tilvikas nemoka LLDI327(Kp). Bene nori kankolynės su tilviko kiaušiais? (iron.) Šts. | prk.: Atstok, tilvìke, gausi par plikę J. ^ Strubas, drūktas kaip tilvìkas Pln. Tilvike, dėl ko tu visumet baloj – Nes toj užgimiau ir paaugau VP47. Dirikas kaip tilvikas – ką pagauna, tą sudrasko Pln. Plikas kaip tilvìkas Jrk121, Sch112(Rg); VP38. Mandrumas vienas, o plikas kaip tilvìkas J. Nuogas plikas kaip tilvikas TŽIV514. Ko čia stovi plikas kaip tilvìkas, eik apsidaryti! Sd. Riebus kap tilvìkas Pls. Mokytojas plikas kaip tilvikas senis, mėlynanosis, bedantis Pt. [Diedas] mergas vijo, nepavijo, plikas liko kaip tilvìkas! JD141. Gale lauko du tilvikai plauko (saulė ir mėnuo) LTR(Brž). Už lauko du tilviku plauko (kultuvė) LMD(Ldk). Du turliukai, du meiliukai, keturi tilvìkai (ragai, ausys, speniai) Ds. Visas plikas kaip tilvìkas, o marškiniai antė[je] (žvakė) Pln. 2. Rtr, NdŽ KŽ slanka: Didysis tilvìkas (Scolopax arquata) Jn(Kv). Tilvìkas girinis (Scolopax rusticola) [K]; R, MŽ, E. Tilvìkas pievinis (Scolopax major) [K]; R, MŽ, E. Tilvìkas balinis (mažasai; E) (Scolopax gallinula) BŽ93. Dirviniai, mažieji tilvikai R, MŽ. 3. N, MitI315, E, Rtr KŽ kuolinga, žiurlys (Numenius). 4. I, M, J, KŽ, Vb perkūno oželis (Gallinago gallinago). 5. Q608 laukys (Fulica atra). ◊ laukìnis tilvìkas KŽ; E(T.Ivan) zool. klerkas (Charadrius minor).

tilvikas junginiai

  • Brastinis tilvikas, Krantinis tilvikas, Kūdrinis tilvikas, Ramūnas Tilvikas, Tamsusis tilvikas, Vytautas Tilvikas
Ką reiškia žodis tilvikiniai? Visi terminai iš raidės T.