jaunikis reikšmė

Kas yra jaunikis? 1 jaunìkis sm. (2) 1. R217, LsB511, Ak, M, K jaunas vyras: Rugių maišą nešė kaip jaunikis rš. Einu grėbti šieną, daug matau jaunikių, nėra tavęs vieno D92. Liga im jaunikius ir stiprus vyrus BPII459. Senus ir jaunus, vyrus ir moteris, mergas ir jaunikius prigręžė savęsp DP508. 2. Lex196, R, MŽ, BzF118,40, M, J, Š mylimasis, sužadėtinis, būsimasis vyras; vyras, ketinantis vesti; vedlys: Jaunikius ir nuotakas rodėsi, piršosi ir piršlybas čia pat užgerdavo rš. Šitas, šitas Baltrų Magdės jaunìkis Lp. Geras žentas, kol jaunikis Gdl. Kaip tik atvažiuoja be ūsų, tai ir jaunikis Ktv. Yr visokių jaunikių – kitas visai nepašneka Švnč. Jaunikis arkly, merga lopšy! Ds. Girdėti, kad keli jaunikiai žada lankytis Jnšk. Ar aš ne puiki, ar aš ne bagota, kodėl pas mane jaunìkiai nejoja? Smn. Ko verki, mergele, balta lelijėle: ar vainiko, ar jaunikio? Vrn. Jaunikis ... vaikščiojo ing namus apžieduotinės savos DP568. | prk.: Veskie karvę pas jaunikį (jautį, bulių) Gs. 3. bernas (samdinys): Zieteliškių bernas yra „chłopiec, kawalier“, jaunikis gi „katras eit pas kitą gaspadorių slūžyt“ K.Būg(Zt). Jaunikis norėjo ižmint, ale permynė ją (žebą) Aru44(Zt).
2 jaunìkis, -ė smob. (2) 1. SD240, M, NdŽ žr. jaunasis: Jaunikio vestuvė važiuoja – pirmam vežime sėdi jaunikis Dkš. Anksčiau važiavo į bažnyčią jaunikė su jaunikiais Kin. Mačiau važiuojant vestuvę, jaunąją pažįstu, o jaunikį ne Mrj. Visi svečiai suvažiavo, o jaunikio vis nėra Klt. Ant tos panelės perlų vainikas, ant jaunikelio aukso žiedelis (d.) Rš. Štai jaunikis eit, išeikite prieš jį Ev. Kaip gal svodbos žmonės smūtytis, kolei yra su jais jaunikis BtMt9,15. Tur būti sutikimas atviras marčios ir jaunikio MT224. Jaunikiop raginimas PK233. Ant kokios svodbos ..., kokiop jaunikiop ... esme užkviesti DP33. Jaunikis nebeturėjo svečius savo kuo svetinti BPI174. Kaip jaunikis iš patalo ėjo Mž176. 2. J žr. jauniklis 1: Jaunìkė višta K. Jaunikė bitė R. Bitys neša visados medų į viršų, o apačioj jaunikius išsipera Rdž. Brolis ... rado jaunikius bežindančią liūtienę BsPI47. Pirmą septyndienį jaunikutės (bitutės) trūsiasi po avilį A1885,127. Jaunikùčių (paukščių) da tik padaigai Alk. | Jaunikis (mėnuo) (jaunas mėnuo) Krk. 3. jaunas žmogus, jaunuolis: Vedusiems kitoniški darbai ir rūpesčiai neg jaunikiams StnD16. Seni šlovinkit, jaunikiai garbinkit SGI41. Rašau jumus, jaunikiai, jog este stiprūs SPII20.

jaunikis sinonimai

Ką reiškia žodis jaunikiškas? Visi terminai iš raidės J.