jaunuolis reikšmė

Kas yra jaunuolis? 1 jaunuõlis sm. ppr. pl. (2); LBŽ bot. darželiuose auginamas dekoratyvinis augalas (Ageratum mexicarum).
2 jaunuõlis, -ė smob. (2) Š, BŽ248, NdŽ jaunas žmogus: Būryje tuo metu jau susispietė per šimtą jaunuolių rš. Jaunuolės draugės ir draugai tavęs mokykloj laukia S.Nėr. Mūsų krašto moterys – jaunuolės vis geriau supranta savo uždavinius socialistinėje krašto statyboje (sov.) sp. Klubai, skaityklos, kinai, teatrai, spaudavisa tai prieinama mūsų jaunuoliams ir jaunuolėms (sov.) sp. Paaugėlis mokosi, jaunuolis studijuoja rš. Išeina sesutė, išeina jaunuolė̃lė (d.) Jnšk. Guli ji, miega ir saldžiai sapnuoja, ji nejaučia, jaunuolėlė, kad ašiai atjoju (d.) Pnd. Šimtą kartų artojėliu[i] lengviau procavoti, ne man jaunam jaunuolė̃liui vaiskelin išjoti (d.) Slm. Ir pastatė jaunuolėlį tarpu pajaunelių (d.) Lkm. Kas gi mane jaunuolė̃lį lig nameliais palydės? (d.) Ds. Oi, jauniki, jaunuolėli, vyrų atžala gražiausia! Sab. Oi liūdna, liūdna man jaunuolėliu[i] be savo panytėlės NS964. Ko nelaistei, sesutėle, žaliųjų rūtelių, ko nemylėjai, jaunuolyte, jaunųjų dienelių? (d.) Plš. Neskirkit mane, jaunuolytės, nuo savo pulkelio M.Valanč. Dukteryt, jaunuolyt, kas kamaroj bilda? (d.) Krns. Jau nebekenčia mane broliukas, mane jaunuolytėlės LMD. Seseraite, jaunuolaite, pasikloniok savo motušėlei! Sln. Oi tu broliukai, tu jaunuoliukai, kada sugrįši tu iš vaiskelio? (d.) Kp. Mergyčiute, jaunuoliùte, aš palieku tau visa gera (d.) Ds. Sesyt, sesučiute, sesyt, jaunuoliùte (d.) Ut. Pasižiūrėk, jaunuolyte, rūtelių darželin (d.) Vb. Uliok, jauna mergužėle, rytą vakarėlį, tik neuliok, jaunuolyte, nakties blūdumėly (d.) Skp.

jaunuolis sinonimai

jaunuolis antonimai

Ką reiškia žodis jaunuoliškas? Visi terminai iš raidės J.