kodėl reikšmė

Kas yra kodėl? kodė̃l adv. K, NdŽ, kõdėl J, NdŽ; M dėl ko, dėl kurios priežasties: Kodėl, kodėl likimas skyrė keliaut man svetimus kelius? S.Nėr. O kodėl gi dieną žvaigždžių nematyt? J.Bil. Kodėl taip padarei? J.Jabl. Esamo[je] vieto[je] kodė̃l negausi taboko? J. Kodė̃l gi neėmė jos? Klvr. Kodė̃l aš su uošviais sugyvenu?! Rs. Kodė̃l teip yra? Rmš. Kodėl nenorite tikėti?! M.Valanč. Kodėl tavo, dūkružėle, vainikas miglotas? KlvD51. Kodėl rasots žirgelis? JV65. Ei, mergužė, mergužėlė, kur buvai? Kodėl vakar jaunimėly nebuvai? JD767. Kodėl teip veikiaivisas pasaulis tikėt turėjo DP226. Dieve, Dieve mans, komidėl (kodėl mane, orig. komi del) apleidai? SE262.

kodėl sinonimai

Ką reiškia žodis kodėlei? Visi terminai iš raidės K.