likimas reikšmė

Kas yra likimas? likìmas sm. (2) K → likti. 1. N atidėjimas nesuvartoto kiekio, likučio; pavedimas, atidavimas: Visokių valgių likìmas J. Tokis likìmas: jei paliksiu, tai liks, o tep galima viskas suvalgyti Nmn. Toks, sako, likìmas ten buvo, t. y. mažai paliko turtų J. ║ paliktas, pavestas kam turtas, palikimas: Mano sūnus pradėjo gyvent čionai: čia tėvo likìmas Grš. 2. darymas, vykdymas: Klebonai vyskupo įsakymą dėl likimo atliko, vienok nu to laiko vyskupai nėkumet kunigams nebleido teip keliauti M.Valanč. 3. K neišvengiamų, nepriklausomai nuo žmogaus valios susiklosčiusių aplinkybių eiga, lemtis: Pats likimas tau už viską atlygina rš. Du jaunuoju bernužėliu pro likimą ėjo LTR(Br). Nu likìmo nepabėgsi Rs. Tai buvo jo likimas, tokį smertį turėjo gaut MŽ410. 4. dėl gyvenimo sąlygų susidariusi būklė, gyvenimo eiga, dalia, laimė: Anė savo likimu labai patenkinta I.Simon. Pats ir pati yra bendro likìmo dalyviai BŽ471. Jis jautėsi laimingas, kad pasidalijo savo laime su likimo draugais rš. Toks jau likimas mūsų pilksermėgių: lupa mus visivisų pusių prisimindami! Žem. Ir jį panašus likimas ištiko S.Nėr. Mūsų šalyje patys darbo žmonės yra savo likimo šeimininkai (sov.) sp. ║ tolesnis buvimas, ateitis: Oi tu vainik, vainikėli, koks mum bus likimas? KlvD111. Rūpestis dėl šeimos likimo nedavė jam ramybės rš. Mūšiuose prie Volgogrado buvo sprendžiamas Tarybinės valstybės likimas (sov.) rš. Savo likimas jam dabar nerūpėjo rš. 5. paskyrimas, nustatymas, nurodymas, įsakymas, įvedimas: Švenčiam iš … instatymo, alba likimo, nedėlės dieną BPII424. Šisai atleidimas griekų paties Jėzaus Kristaus likimas, pramanymas ir instatymas yra BPII53. Mokytoju ans iš … likimo teipojag est esąs MTXIX. 6. lėmimas, sprendimas: Musint toks Dievo likìmas Vgr. ◊ likìmo pir̃štas likimas, lemtis: Likimo pirštas nepraleido nė mažiausio atsitikimo – visa ton gyvenimo knygon įrašė J.Bil. likìmo vãliai (likìmui) palìkti visai nesirūpinti: Mokytojas ir jo šeima buvo palikti likimo valiai P.Cvir. Netrukus Mykolas gavo žinią, kad jo motina nėra palikta viena savo likimui A.Vien. \ likimas; atlikimas; dalikimas; išlikimas; palikimas; prilikimas; užlikimas

likimas sinonimai

Ką reiškia žodis likiniai? Visi terminai iš raidės L.