būklė reikšmė

Kas yra būklė? bū́klė sf. (1) Krsn, Al, būklė̃ (4) K, J.Jabl, (3) Lz 1. KN153 buvimas, gyvenimas: Kad geroj bū́klėj, tai da ir anas pagyvent Trgn. Nedamislijo anys, iš kur pradėti bū́klė gera Aru16(Grv). Jame ir su juo turim vis, ko privalom toje būklėje mūsų SE86. 2. amžius, laikas: Senobės bū́klė praėjo Jnšk. Mano bū́klės žmonės jau baigia išmirt Slm. Mano bū́klėj dar nebuvo muzikontų – pačios šokdavom ir vietoj muzikos dainuodavom Slm. 3. būvis, metas: Dienos būkle žymu augimas (žymu, kiek perdien užaugo) Trs. Dienos būklėj žiūrint, kaip auga miežiai Rm. 4. užimamoji vieta: Vietinykas ant būklės kieno esąs pastatytas SD165. 5. padėjimas: Ir jų būklė nėr geriausia J.Jabl. Pagal mūsų bū̃klę reiktų ir pinigo turėti J.Jabl. Pranašus jis buvo (kitus pranešdavo) visose gyvenimo būklėse J.Jabl. 6. reikalas: Negalime atbūti visų bū́klių, kai nėra pinigų Jnšk. 7. R405, B, A.Baran gyvenamoji vieta, buveinė, sodyba: Graži jo būklė, pro kluoną teka upelis Kls. Ten mano būklė Mrj. 8. vieta, kur buvo sodyba: Eik šen, parodysiu mūsų bū́klę: štai, šitoj vietovėj stovėjo svirnas, o ten klojimas Kls. Mūsų bū́klėje ir dabar sodelis dar tebėra Kls.

būklė sinonimai

būklė junginiai

  • apgailėtina būklė, dvasinė būklė, fizinë bûklë, fizinė būklė, gera būklė, normali būklė, palaikyti gerą būklę, palaikyti gerą būklę/formą, psichikos būklė
  • Ramybės būklė
Ką reiškia žodis būklės? Visi terminai iš raidės B.