amžius reikšmė

Kas yra amžius? ámžius sm. (1) 1. laikas nuo gimimo ligi mirties, metai, gyvenimas: Kiek jūs ámžiaus turit? Pkn. Kurio ámžiaus žmogus? Š. Jis mano ámžiaus, tik senas atrodo Kp. Vaikystės ámžius be jokių rūpesčių Gs. Jauno ámžiaus (jaunas) vyras Jnšk. Pagyvento ámžiaus žmogus Jnšk. Ilgas ámžius žmogaus buvo Vlkv. Pusę amžiaus pragyvenom Ps. Į amžiaus galą (senatvę) senis visai suvaikėjo Jnš. Tėvelis baigė ámžių gyvent – nebuvo matęs tokių dalykų Lnkv. Būtų buvę pinigų visam ámžiui Vrn. Derės, ne ámžiui Skd. Savo amžiuje gyvo vabalo neturėjo, nebent apkaklėje Žem. Amžiuje žmogus (jau senas), jau nori miego Šts. Jau amžiuo vyras (pagyvenęs) Plt. Ana jau yr amžẽlė[je] (jau sena) Kl. Seniau ilgesni ámžiai žmonių būdavo (ilgiau gyvendavo) Rm. Žmonės kitą kartą ilgais ámžiais buvo Šts. Tarp tų stabų vienas buvęs pavėdus į amžiaus vyrą (į subrendusį) S.Dauk. Greit dienelės bėga, greit amžẽlis plaukia Ut. Bene rastų kur pastogututę savo amželėliui Jrk102. Pro galvas lėkė šviesios kulkelės, šalia stovėjo mūsų amželis N28. Nebmatysvos per visą amželių D26. ^ Žmogaus ámžius kaip vanduo Erž. Ámžius ne piemuo Yl. Dviejų amžių negyvensime PPr89. Koks amžius, toks ir protas PPr97. Jaunas ámžium, bet senas protu K.Būg. Skaitom metus amžiaus iš veido VP41. Amžius gaišina gražybę VP7. Nauji metai ne veltui atėjo – tavo amžiaus metus pridėjo VP30. Ilgas amžius daug vargų daro VP18. Kad amžiaus neteksi, protą įgysi M. 2. laikotarpis, periodas: Akmens amžius rš. Naujieji ámžiai DŽ. Viduriniai ámžiai DŽ. 3. ppr. pl. ilgas laikas, amžinybė: Stuobriai, sieksniais drūti, ámžiais įretėję ... parėjõs kyšėję A.Baran. ^ Manau, tu turi čia paną, bet kad jau ją ámžius (nenaginga, tinginė, neapžiūri, neapliuobia)! Lp. 4. šimtmetis: Dvidešimtas ámžius DŽ. Ámžiai kraunas, tolyn traukias, atgalio negrįžta BM51. Anais ámžiais žmonės kitaip gyvenę Jnšk. ^ Ámžius ámžiui ne brolis KrvP(An). ◊ ámžių ámžiai amžinybė: Ámžių ámžiai neišdildys tos juodosios dėmės, kurią šiandien tu esi padaręs Plv. ámžių ámžius labai ilgai, metų metus: Manai ámžių ámžius gyve[n]si Gs. ámžių diẽną (dienojè) niekados: Ámžių diẽną to nesu mačiusi Pgr. Jis amžių dienoj neimtų Kuršaitikės I.Simon. ámžių (ámžiui) diẽnai visiems laikams: Šukos būs ámžių diẽnai Šts. Ámžių diẽnai tvers Slnt. Toks stogas ámžiui diẽnai laikys Ll. ant ámžių (ámžiaus) niekada: Tenevalgo vaisiaus iš tavęs daugiau niekas ant amžių Ch1Mr11,14. Nė vienas vaikas taip nerėkdavo ant ámžiaus Ps. dienà ámžius apie sveiką, greit augantį žmogų ar kitą padarą: Jau mano vaikas – tai diena amžius Nč. į ámžius visiškai, niekada: Į ámžius aš tavęs matyti nebnoriu Slnt. į ámžius nueĩti Grž mirti. į anuõs ámžius iškeliáuti mirti: Mūsų dukrelė į anuos amžius iškeliavo BsV54. iš ámžių labai seniai: Iš ámžių Kūlių soda buvo Kal. kurių̃ nuo ámžių J labai senas. nė̃ ámžiais niekados: Nė ámžiais nesu buvusi Klaipėdoj Šts. nuo ámžių labai seniai, niekada: Nuo ámžių tep b[uv]o i bus Gs. Atsidūrę nuo amžių neliestame miške, kolonistai pradėjo kurtis rš. nuo ámžių ámžiais labai seniai: Neįžengiami pušynai, eglynai, beržynai, ąžuolynai nu amžių amžiais suaugę niūksojo S.Dauk. per (ámžių) ámžius visada: Argi per amžių amžius taip bus? J.Jabl. Per ámžius taip buvo ir bus Kp. sàvo ámžių niekada: Tas jūso peilis į jomarką joti, negaląstas sàvo ámžių KlvrŽ. sáulės ámžius ilgas gyvenimas, ilgas laikas: Sáulės ámžiaus negyvensi Jnš. Saulės amžių jiems vergausit S.Dauk. Ne marių širdis, ne saulės amžius Slm.

amžius sinonimai

amžius antonimai

amžius junginiai

  • aštuonerių metų amžius, aštuoniasdešimties metų amžius, aštuoniolikos metų amžius, brandus amžius, devynerių metų amžius, devyniasdešimties metų amžius, devyniolikos metų amžius, dešimties metų amžius, dvejų metų amžius, dvidešimties metų amžius, dvylikos metų amžius, garbingas amžius, geležies amžius, keturiasdešimties metų amžius, keturiolikos metų amžius, ketverių metų amžius, kosmoso amžius, mokyklinis amžius, moters brandos amžius, penkerių metų amžius, penkiasdešimties metų amžius, penkiolikos metų amžius, rinkimų teisės amžius, septynerių metų amžius, septyniasdešimties metų amžius, septyniolikos metų amžius, trejų metų amžius, trisdešimties metų amžius, trylikos metų amžius, vidutinis amžius, vienerių metų amžius, vienuolikos metų amžius, visas amžius, šešerių metų amžius, šešiasdešimties metų amžius, šešiolikos metų amžius
  • mokyklinis amžius, rinkimų teisės amžius
  • Akmens amžius, Aukso amžius, Geležies amžius, Geležies amžius Lietuvoje, I amžius, I amžius pr. m. e., II amžius, II amžius pr. m. e., III amžius, III amžius pr. m. e., IV amžius, IV amžius pr. m. e., IX amžius, IX amžius pr. m. e., Maištingas amžius, Naujasis amžius, V amžius, V amžius pr. m. e., VI amžius, VI amžius pr. m. e., VII amžius, VII amžius pr. m. e., VIII amžius, VIII amžius pr. m. e., X amžius, X amžius pr. m. e., XI amžius, XII amžius, XIII amžius, XIV amžius, XIX amžius, XV amžius, XVI amžius, XVII amžius, XVIII amžius, XX amžius, XXI amžius, XXII amžius, Švietimo amžius, Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje, Žemės amžius
Ką reiškia žodis amžiūvidis? Visi terminai iš raidės A.