svirnas reikšmė

Kas yra svirnas? svir̃nas sm. (4) Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Všv, Jz, Šlčn, Dv, Šr, (2) Lš, Rod, Asv, Kls, Vj, Als, Varn; JbL217,324, M, L, Rtr, VĮ, PolŽ13, LKAI47 trobesys, kur pilami grūdai; didesnė klėtis: Svirne sudėti javai, drabužiai, gelžis J. Kožnas turi svir̃ną: te grūdai, tenai viskas, te rūbai Pb. Svirnè yra aruodai, padlagas, priesvirnis Mšg. An kaladžių buvo pastatytas svir̃nas Krm. Kiemas didelis, svir̃nas gražus Kvr. Gerai užderėjo, kad pilną svir̃ną grūdų prisipylė Lbv. Mūsų svirno buvo pilni aruodai grūdų Užg. Reikia grūdus sunešti į svir̃ną Als. Paimk sieką ir atnešk iš svirno miltų Rz. Į svir̃ną supylėm ir užrakinom Pvn. Įeina svirnañ, žiūria – nebėr nei vieno grūdo Kp. Maišą pasiimk iš svir̃no Ukm. Svir̃ną iš dalybų davė Sug. Nešė balnus svirnúosen Žl. Svirnè lašinius laikydavom Srj. Svirnuõs skaros buvo, javą pylė Mrc. Rūbai svirnè an sienos Rod. Mūs mergos svirnè guli Vv. Svirnūsè liubaus bernai, mergos gulėdavo LKT102(Vg). Nakčia ejom svir̃nuos mergų pastrošyt Drsk. Svir̃nan visus uždarė Kls. Iž mūs svir̃no pastatė didžiulę pirtį Rod. Senas svir̃nas; kirviu žukirsdė kampus Pls. Svirno stogas skylėtas, reikia uždengt Pns. Svir̃nas didelis būdavo dvaruose, o pas ūkinykus – klėtis Rd. Tada sakė, ka tame svirnè ten baido ir baido Všv. Mo (man) kai svir̃no durys ta galva girgždėjo Skdv. Priviso svirnè pelių: nė katės neišgaudo Upn. Raktinykas svirną užveizėjo S.Dauk. Idant anys javus supiltų ing faraono špykeres (paraštėje svirnus) BB1Moz41,35. Aukšto svirno margos durys (d.) Rm. Kukuoj sode gegutėlė, verkia svirnè motinėlė (d.) Šmn. Oi pasigesi, sena motuše, iš pirmos nedėlelės, kaip neberasi svirnè skrynelės, seklyčioj audėjelės (d.) Krtv. Dvi seseli svirne siuvo, besiūdami sugalvojo D24. Imk nuo svir̃no raktelius, eisim samstyt grūdelius JD144. Svir̃no durys atdarytos, sesulės jau nėra DrskD139. Svir̃no durys pasvyrėjo, dukrelės nebėra (d.) Mlk. Oi karo svirne tas kančiukėlis LTR(Trak). Svirno raktai tebėra, mano brolio nebėra NS80. An to šono svirnẽlis stovi LKKII204(Zt). Svirnãliūs miegojom i gaspadoriaus turtą saugojom Tv. Toks svirnẽlis čia buvo, kur virbai yra Lks. Pirkia liko svirneliù Strn. Tam svirniukè mūs (mes) patys gyvenom LKT103(Klm). Až pirkaitės attverta, tokis svirniùkas padaryta Grv. Ir pastatė visi po naują svirniuką BsPII117. Šią naktelę per naktelę miego nemiegojau, žalių rūtų vainikelį svirnelyj dabojau LMD. Čerška barška skrynelės, iš svirnelio vežamos LTR(Kpč). Aš nekalta, jaunas berneli, kam budavojai aukštą svirnelį LTR(Skd). Aš tų linų nerausiu, svirnẽlin ulevosiu DrskD30. Ein matušė į svirnelį, neš margąjį kieliškelį StnD14. Mano dukrelė, tavo mergelė gul aukštame svirnẽly JD1216. Tai aš pamačiau savo seselę svirnelė[je] pry skrynelės StnD26. Yra vyšnių sodužis, tam sodužy svirnùžis JV639. Gul močiutė svirnužė̃ly, gul močiutė svirnùžy JD564. | prk.: Rašydamas ėmiau atidžiau derinti tai, kas jau savaime susikrovė manajame žodžių svirnelyje K.Saj. ^ Bus svirne – bus pilve LTR(Mrj). Alkanam kelio į svirną nerodyk, bet duonos nesigailėk KrvP(Mrk). Marti svirne, kasos lauke (svirno sijos) Lš, (morka) Vs. Svirnas in trijų kampų (grikis) Dv. ║ ko nors kiekis, telpantis ar esantis šiame pastate: Aš turu linų cielą svir̃ną verpti LKT72(Gd). Svir̃no niekam neišpyliau, arklio neišvedžiau – ne griešninkas Krš.

svirnas sinonimai

Ką reiškia žodis svirnavietė? Visi terminai iš raidės S.