kožnas reikšmė

Kas yra kožnas? ×kõžnas, -à (brus. кoжны) pron. def. (4) K, J, NdŽ; R kiekvienas: Kõžnas po šešis obuolius gavo KBI56. Teip susitarę, kožnas ir darė FrnS29. Kožnas turi mokėti skaityti ir rašyti Gr. Tie šunys tave iš kožnos bėdos išgelbės BsPI6. Ant kožnos šakelės po margą gegelę JV215. Miškas duodavęs kožnam mete dėl kožno visokių gėrybių A.Baran. Kožnì metai būdavo medaus Rmš. Kai kõžną rytą eini, tai rodos arčiau Ilg. Kožnais metais liepos žydi Ėr. Kožnàsis K. Sūnus žmogaus … užmokės kožnamui pagal jo darbą Ch1Mt16,27. Teišeit kožnas nug manens laukana BB1Moz45,1. Kožnam žmogui … gal padėti MŽ10. ^ Kožnuose namuose dulkės yra VP26. Kožnas savo nosį kasykime (kiekvienam užtenka savo reikalų) ST361. Kožnas savo niežą kaso ST361. Kožnas kalvis kirviu darytu girias ST297. Kožno baltos dantys, o kažin kas už dantų ST543.

Ką reiškia žodis kožnas vienas? Visi terminai iš raidės K.