teka reikšmė

Kas yra teka? 1 tekà sf. (4) 1. (saulės) tekėjimas: Aš nuo saulės tekõs einu į darbą Bsg. Debesio pakraščiai saulės tekoje atrodė kaip ugnyje įkaitę rš. 2. Š, NdŽ, FrnW, KŽ, Vl, Rs, Skdv (merginos) tekėjimas, tekūtė: Visos mergos tekõs noria Jd. Ale kokia ta jos tekà: vyras į ją nė nežiūria Šmk. Nepasisekė Monikai už to senio tekà Skr. Kas tam tėtei galvoj apie mano teką?! Ilg. ^ Pri tekõs reikia drąsos J.
2 tekà (gr. thēkē) sf. (4) Pt aplankas, dėžutė, krepšys ir pan. kam susidėti: Čia pat jis išsitraukė iš savo tekos planus ir dokumentus, ruošdamasis poną Skrodskį su tuo reikalu supažindinti V.Myk-Put. Jie naktį puldavo į redakciją, krėsdavo tos tekas, staliukus ir pastalių vytelines Vaižg.

teka antonimai

Ką reiškia žodis tekala? Visi terminai iš raidės T.