pradėti reikšmė

Kas yra pradėti? pradė́ti, pràdeda (pradẽda DP216), pradė́jo 1. tr. dėti pro šalį: Patamsy dėjo ir pradė́jo pro šalį Sb. 2. intr., tr. R, K imti daryti, duoti pradžią: Vaikas pradėjo lankyti mokyklą šešerių metų rš. Didžioji Spalio socialistinė revoliucija pradėjo naują erą žmonijos istorijoje (sov.) rš. Širdis pradėjo magstytis iš blogų kalbų J. Dėti pradėjo, bet kana kaip bebengs S.Dauk. Jau tuoj lapai pradės kristi Pn. Gal po pietų vėl pradė̃s lyt Pš. Pradė̃s braižytis žmonės ankstainiais J. Rytais pràdeda pašalti Rm. Ką tu čia vienas pradė́si (ką vienas padarysi) Alk. Nue[jo] akėt – nemoka pradė́t Tvr. Aust – nei pradė́t (visai nemoka)! Rdm. Meluoti nemoku, o tiesos – nė pradėt B. Tas bernas jau iš baimės nežino ką pradėti BsPIV20. Ar užteks to sūrio, gal kitą pradė́t? Ėr. Pradedantiems rašytojams nebuvo įmanoma rasti savo kūriniams leidėjų P.Cvir. Ana lietuviškai pràdema giedot Brsl. Pradema eit darban Ad. Prademi kariaut SD71. Tamęjag varde prademę visus veikalus mūsų DP253. Kūnas mano pradest drebėti BBJob21,6. ^ Ger[iau] est nepradėjus, neng nepabaigus B. Ne tas vyras, kurs pradeda, bet tas, kurs pabaigia rš. | refl.: Rudenio kūlimas prasìdeda Šd. Tada šilas nubunda, visa yra tyla, prasideda pamažu šventa dienos byla A.Baran. Jau prasidė́jom šieną pjauti Grž. Nemoku su plūgu nė prasidė́t [arti] Šts. Prasidės tuoj linai mint Trs. Pradestisi suguldymas sąbalsinių pirm balsinių Mž14. | Kiek mun vargo buvo: prasidė́jau kaip pempė ant kęselio Štk. ║ tr. užmegzti gemalą: Juk mane nuodėmėj motina pradėjo SGII23. Ir aš visą svietą pradėjau, alba pagimdžiau BB4Moz11,12. | refl.: Aš griekuosu prasidėjau, ir griekuosu pagimdė mane augyvė mano BPII269. Tasai, kurs užgimdamas būru prasidė́jo, gėdėtis vyželių būriškų neprivalo K.Donel. Visos žmonės nuodžiose pradẽstis DP461. ║ refl. imti augti, rastis: Kai prasidės dilgynės, mažiau kiaulėm miltų reikės Ėr. Šįmet anksti prasidė́jo uogos Vlkv. | Pradedamųjų mokyklų bus dabar daug daugiau J.Jabl. 3. refl. turėti reikalų (su kuo), užsiimti (su kuo): Su juo neprasidė́k: jis sumezga ir atmezga Jnšk. Su tokiais nereik prasidė́ti, vaikali KlvrŽ. Neprasidė́k su vaikais Skdv. Mes su šnapše neprasìdedam (negaminame), bijom Šts. ^ Su juomi prasidėk, pupų rėtį pasidėk Sim. 4. tr. pajėgti padėti (kiaušinį): Kolgi mūsų višta visa diena deda ir nepràdeda Ds. \ dėti; antdėti; apdėti; atidėti; dadėti; įdėti; išdėti; nudėti; padėti; atpadėti; dapadėti; pripadėti; užpadėti; pardėti; perdėti; pradėti; išpradėti; pridėti; razdėti; sudėti; uždėti

pradėti sinonimai

pradėti antonimai

pradėti junginiai

  • gerai/blogai pradėti, iškilmingai pradėti, leisti pradėti, paskatinti pradėti, pradėti futbolo rungtynes (smūgiu iš centro), pradėti naudoti, pradėti naują gyvenimą, pradėti nebevartoti alkoholio, pradėti nebevartoti alkoholio/narkotikų, pradėti nuo nieko, pradėti toliau nuo krašto, pradėti veikti, pradėti vėl, pradėti vėl viską iš pradžių, pradėti/palaikyti pokalbį, trokštantis pradėti., trokštantis pradėti..., tęsti(s) toliau, vėl pradėti, sugrįžti į, vėl pradėti
Ką reiškia žodis pradėtinis? Visi terminai iš raidės P.