drebėti reikšmė

Kas yra drebėti? drebė́ti, drẽba, -ė́jo intr. 1. Mž277, SD47,373, R, B būti apimtam dažno krečiančio judesio (dėl šalčio, baimės ir t. t.), virpėti, tirtėti: Sušalau, visas drebù Pn. Kūdikis iš šalčio drẽba K. Drẽba kaip apušės lapas Pn. Drẽba – net dantys barška Slm. Drẽba kap drugio krečiamas Kt. Vienas drẽba iš baimės, kitas iš šalčio, kitas iš noro meilės J. Vėl dreba iš baimės mūs pakinkliai V.Kudir. Visa drebėdama šalčiu ir badu, slinko ji toliau J.Balč. Širdis dreba apmaudu Žem. Užsirūstinęs ponas net drebė́damas prakalbo BM26. O kad aš jojau par žalią girelę, dreba muno žirgelis kaip drebulelė StnD11. Dreba tavo kojelės nuog kelionėlės KrvD225. ^ Avį kerpant, ožka dreba RD213. Ranka dreba kaip vištą vogus Btg. | refl.: Oi kaip drẽbasi (ima drebulys)! Ėr. Baisiai drebė́josi traukiant dantį Ėr. Išeini oran, i drẽbasi (nuo šalčio) Mžš. ║ kratytis, virpėti, veikiant išorinėms jėgoms: Jauni šokažemė drẽba, seni šoka – dančiai kleba Grž. Kai pakinkė šešius žirgus, net žemė drebė́jo Slk. Žemė dreba nuo jo balso rš. Kaip jis joja viešu keliu, viešas kelelis tai dreba KrvD9. Veizdėk, mergelė, veizdėk, jaunoji, kaip dreb rūtų šakelė KlpD6. Čia visais lapais drẽba epušės nusgandę A.Baran. Mūrai drebėti ir griūti pradėjo Ns1857,6. Jojau per laukelį žemelė drebėjo J.Jabl. ║ apie balsą: Jo balsas drẽba Pgr. Jis kalba drẽbančiu balsu Š. 2. SD17, Krš prk. bijoti, baimintis: Mes patys drebėjome dėl Lietuvoje likusios mūsų inteligentijos likimo A.Vencl. Drebėkit, išprotėję skelbėjai žudynių naujų! rš. Dreba eidama vakare pro pirtį Švn. Drąsiai stovėkiam ir nedrebėkiam, rasi mes pergalėsme StnD26. 3. perdėtai šykštauti, gailėti: Reikia žinoti, jog Tamošius prie išleidimo skatiko drebėjo Žem. Drẽba in kąsnelio, o nepamislija, kad jau viena koja čia, kita grabe Ktk. 4. prk. nerimti dėl didelio noro: Kitas drẽba, kad tik duotum išgerti Ėr. ◊ gýslos (kìnkos) drẽba ima baimė, bijo: Širdis mano alpsta, gyslos dreba brš. Mūsų žmonės ne taip seniai kinkas drebėdami skaitydavo savus laikraščius J.Jabl. Vieną avį kerpant, kitoms kinkos dreba J.Jabl. \ drebėti; atidrebėti; įdrebėti; išdrebėti; nudrebėti; padrebėti; perdrebėti; pradrebėti; pridrebėti; sudrebėti; uždrebėti

drebėti sinonimai

Ką reiškia žodis drebėtojas? Visi terminai iš raidės D.