joja reikšmė

Kas yra joja? jojà sf. (2) NdŽ, jója (1); LC1887,1 raitelių būrys: Kai da ūlyčioj jodavom naktigonėn, tai sudarydavom jóją bent iš 20 arklių Vj. Žvalgybai vykdyti siunčiami žvalgomieji eskadronai ir atskiros jojos. Joją sudaro 1–3 būriai, žiūrint reikalo rš. Grupės žvalgyba skirstoma jojom po 2–3 raitelius rš. Viešajai tvarkai įguloje palaikyti skiriami tam tikri patruliai arba jojos rš. Užnugaryje gali pasirodyti priešo joja rš. Vokiečių joja smailiu kampu pasuko į kairę rš. Joja briste perjojo upeliuką rš. Vakare vėl atjoja antra kazokų joja Ds.

Ką reiškia žodis jojajis? Visi terminai iš raidės J.