būrys reikšmė

Kas yra būrys? būrỹs sm. (4) 1. daugybė žmonių, paukščių, gyvulių ar kokių daiktų vienoje vietoje, minia, pulkas, krūva: Avių, žąsų, paukščių būrỹs, t. y. daugumas J. Girioje žmonių būrys kirto rąstus M.Valanč. Mes trys bū̃rio tebuvom Šts. Ši knyga skiriama platesniam skaitytojų būriui rš. Šitam dideliam būrỹ daug bernelių vidury (d.) Ds. Rengiasi, eina iš namų būrių būriai žmonių Žem. Paukščiai būriù lėkė J.Jabl. Pamatė tris būrius galvijų S.Stan. Būreliais slenka vyrai per laukus T.Tilv. Būriai žvaigždelių klaidžioja dausų keliais S.Nėr. Gintarų visokių būna iš bū̃rio – stambių ir smulkių Plng. Par bū̃rį kitas obulas ir supūna Šts. ║ susirinkimas: Vyrai į bū̃rį išėjo Grdž. Kai eisi į būrį, apsivilk naująją šlebę Skr. 2. kar. kuopos, eskadrono padalinys: Būrys buvo apsuptas rš. Būrio vadas skubiai pertvarkė karių eiles rš. Aviacijos būrys rš. 3. DŽ zool. giminiškų gyvulių šeimų grupė: Giminiškos [gyvulių] šeimos sudaro būrį (ordo) rš. 4. tarpas, metas, kartas: Tie vilktakiai būdavę tie patys žmonės, tiktai kada užeidavęs tas jiems būrys, tai pavirsdavę į vilkus LTR. Ir aš buvau vieną bū̃rį sukrutęs ženytis Sml. Bū̃rį nusopa, paskui vė aptilsta Prng. Vilniuj ilgą bū̃rį gyvenau Kair. Aš ateisu pas tave kitą bū̃rį Krtv. Numiegojau vieną bū̃rį ir nubudau Lnkv. Kurį bū̃rį gali būti gėda dėl tokio darbo Mšk. Antru būriu ateisiu Kos133. Kitu būriù jis ir gerai išgeria Kair. Ir tie svečiai tuo būriù buvę atvažiavę Sln. Šiam būry (šiuo tarpu) niekas kiaulių nepjauna Lnkv. Ne kažin koki ta sveikata: būriaĩs (kartais, tarpais) geriau, būriaĩs blogiau Jnš. Būriaĩs pasipaisto, būriaĩs gerai pašneka Šd. Nuo pradžios kovo iki pat galo būriais vėjuota IM1851,10. Būriaĩs (vietomis, protarpiais) keliūtė: vienur dar sniegas, kitur purvynas Prng. 5. R, Plk lietaus ar sniego šuoras, šiaip kokio oro banga: Atėjo būrỹs lietaus K. Užėjo būrỹs lietaus, nušveitė – tuoj viskas sužaliavo Jnšk. Nors gaidykste perėjo būrys lytaus, bet dieną nusigiedrijo Žem. Daug lytaus nereikia – kad geras būrỹs páreitų, ir gana Skr. Lyja būriaĩs Nm. Užejo būrỹs [sniego] ir ažuvertė kelią Ds. Paliko kaip po vėtros bū̃rio po tos veselios Šts. Toks būriùkas parėjo lytaus Jrb. Ka i koks būriùkas užeitum, vis rasą uždėtum Užv. Visą dieną lyja mažais būrẽliais Lnkv. | Ir čia būrỹs vandens yra Als. | prk.: Alučium lijo, midučium snigo, arielkos būrelis da pašvakšnojo JD1363. ^ Iš didžio būrio mažas lytus B.

būrys sinonimai

būrys junginiai

  • policijos būrys, specialios paskirties būrys, specialios paskirties būrys/pajėgos
  • Būrys (karyba)
Ką reiškia žodis būrystė? Visi terminai iš raidės B.