lapas reikšmė

Kas yra lapas? lãpas sm. (2) K 1. augalo kvėpavimo organas, dažniausiai plonos žalios plokštelės pavidalo stiebo ar šakos išauga (folium): Lapaspagrindinis augalo organas, skirtas asimiliacijai ir vandeniui garinti rš. Lapai sprogsta R76. Lapus ižleidžiu SD133. Lapai krinta R76. Lapai klesčia prie kitas kito J. Iš šakų gožia į lapùs, lapo[ja] J. Niūriai sušlamėjo lapai J.Dov. Išklėtė medis lapus J.Jabl. Duoną kepa an ąžuolo lãpų Plš. Paskink lãpų (burokų) kiaulėm Ėr. Pro beržo lapus aušros žiūrėjau JD188. Mano vargelis lapais lapojo, šakoms šakojo J.Jabl. Vėjas pūtė, lapus krėtė LB121. Daugiaus metų kentėsi, ne kiek lapelių yra ant visais medžiais P. Atžels rūtelė iš šaknų, o lelijėlė iš lapų (d.) Ds. Kas ten šlama? – Ė vėjo papūstas lapelis A.Baran. Baltos liepos lapužėliu burnelę nusišluosčiau JD43. Rauk, bobut, ridikus, nenutrauk lapučius JD595. Lapukėlius laužysiu, po galvele klosiu JV177. Lapytė̃liai žali, lapytė̃liai gražūs Niem29. Tu užaugai tarp medelių, krovei žiedus tarp lapelių StnD18. Toks buvo kaip mažutis lapelẽlis Vgr. Nė lapiùko nematyt, vien tik žiedai Ėr. Vai kiek tai yra lankoj dobilų penkiais, šešiais lapityčiais BsO9. Lapui iškritus [miške] ar žiemą keleiviai nuo žvaigždžių kelį tesekė S.Dauk. Seniejie tankiausiai miršt ar lapui krentant, ar lapui skleidžiant NžR. Lãpuose radau obuoluką Vs. Ir lapas nuog jo nenukris PK43. Vienu ižgirdimu ižgandintas lapump tekėjai DP626. | Tos medžiagos audimas tokiais smulkiais lapýčiais Jrb. Skarytė su žaliais lapiùkais Vb. | prk.: Nebeisiu daugiau su tuo lapù (plonu drabužiu), taip sušalau Upt. ^ Kiti metai, kiti lãpai Trgn, Mrk, Ds, An. Nauji metai – nauji lapai Sim. Koks medis, tokie ir lãpai Ds. Kiti medžiai, kiti lãpai (kiti žmonės, kita tvarka) KlvrŽ. Visa šeimyna kaip lapù iškrito (visi išmirė) Ds. Iškrito kaip lãpas (visi išmirė maro metais) Up. Dabar nesuprasi. Kai pasakysiu, kas buvo, tuoj bus viskas kaip lapù (aišku) Vj. Marė, lovoje susirengusi, dreba kaip epušės lapas (bijo) Žem. Prisiglaudė kaip lapẽlis (meiliai) Ds. Prilipo kaip šlapias šluotos lapas LTR(Pnd). Zuikis bijosi ir lapo M. Be lapų nei medis neaugs KrvP(Jnš). Žodžiais kaip lãpais klojo (gražiai, maloniai kalbėjo), kol nebuvo marti, o kap atej[o], tai kap bala verčia Arm. Akyse kap lapu kloja, už akių kap šuva loja Mrk. Aš pas tave visą buitį subuvau ir žalio lãpo neregėjau (vien vargas buvo) Rod. Žali lãpai džiūsta, kaip anys in jūs verčia (jus keikia) Arm. Pasileidęs kap lãpų ryšys (girtauja, valkiojasi) Gs. Jie visi toki lãpų ryšiai Alk. Visų šventė su lapù – šventas Jurgis su ledu Ds. Aš ne lapelis, bet iš lapelių, aš ne gėlelė, bet iš gėlelių (vainikas) Mrk. 2. knygos, sąsiuvinio ar šiaip popieriaus lakštas: Perskaičiau kelis lapùs knygos Prn. Prirašė du sąsiuvinio lapùs Rm. Gaidų lãpas NdŽ. | prk.: Naują lapą savo istorijoje pradėjo Tarybų Lietuvos moteris (sov.) sp. Teatras [vaidindamas klasikinius veikalus] atverčia įdomiausius pasaulio literatūros lapus Vaižg. 3. klausimų ar šiaip kokių nors žinių popieriaus lakštas: Klausimų lapas rš. Buhalteris sudarė atlyginimų lapą rš. Prievolių lãpas DŽ. 4. laiškas: Anas nerašė nei vieno lãpo Zt. Man atsiuntė lãpą iž Amerikos Zt. 5. metalinis lakštas: Nusipirkau kelis cinkuotos skardos lapùs Rm. ◊ lãpų šveñtė; R, MŽ palapinių šventė.

lapas sinonimai

lapas antonimai

lapas junginiai

  • pusiau sulenktas lapas, titulinis lapas
  • Veikėjo lapas
Ką reiškia žodis lapasinti? Visi terminai iš raidės L.